door Jan D. Swart

In 1972 keert de titel Havendag in Rotterdam terug en warempel daarmee ook de etende en drinkende autoriteiten. Het lijkt even weer 1935 als ’s morgens in de kleine zaal van De Doelen drie lezingen worden gehouden, er vervolgens wordt geluncht en de gasten daarna de Maas opgaan om de verdere gebeurtenissen op het water van dichtbij te kunnen gadeslaan.

Er zijn wel twee verschillen. De Doelenzaal aan de Coolsingel bestaat niet meer. De kleine zaal van De Doelen is onderdeel van een prachtig nieuw concertcomplex tegenover het Rijnhotel, dat door Voormolen is gebouwd. Bovendien zijn er geen tafelredenaars meer, maar kathedersprekers met kennisallure. Zoals die dag: president-directeur Cook van Paktank en A.M. Lels van de Raad van bestuur van de Holland Amerika Lijn. Bovendien is er een thema: de toekomstige toetreding van Engeland tot de EEG. Maar net als in 1935 gaat dat allemaal aan de burgerij voorbij.

Het publiek komt pas aan bod als het ’s middags voor de Westerkade en Parkkade 32 schepen voorbij ziet varen. Dit keer zijn het ook geen kruisers en geen vliegdekschepen. Het militaire vertoon is langzaam maar zeker op de achtergrond geraakt. Er blaast zelfs geen Marinierskapel. Nu zijn het loodsboten, tonnenleggers, patrouilleschepen, peil- en meetvaartuigen, politieboten, werkschepen, materiaal van de roeiersvereniging De Eendracht en het blusfort van de Gemeentelijke Havendienst. Als het oliebestrijdingsvaartuig van Rijkswaterstaat vanuit Europoort de Maas opstoomt wordt het door drijvende bokken ter hoogte van het Willemsplein begroet. Het Rotterdamsch Nieuwsblad spreekt van ‘een onthullende arbeidsshow’.

Helemaal autoriteitschaars is zo’n dag natuurlijk nooit, want als het spektakel ten einde is verplaatst het crème de la crème van de Stichting Havenbelangen, de Kamer van Koophandel en de Scheepvaartvereniging Zuid zich nog helemaal naar Slot Loevesteijn – ten oosten van Woudrichem, op de grens van Noord Brabant en Gelderland – voor een slotdiner. Er was dus nog wat geld over.

De loodsboot als deelnemer aan de Havendagen in 1972

Print Friendly, PDF & Email