Burgemeester en wethouders hebben een actieve informatieplicht aan de raad en het irriteert 50Plus dat sommigen er de hand mee lichten.
Fractievoorzitter Verkoelen die daarover eerder al schriftelijke vragen stelde en toen geen namen noemde deed dit vorige wel bij de behandeling van Feyenoord City en bleef demonstratief weg toen verantwoordelijke wethouder Visser een achterkamertjesuitleg organiseerde. Verkoelen wil geen geheimen horen. Ze wil informatie ”beoordelen en uitdragen.”

Gisteren kwamen de antwoorden op haar eerdere vragen over dit onderwerp, maar daar is ze verder niks mee opschoten. Het stadsbestuur schreef het bekende adagium op: ”we staan voor openheid, voor goede samenwerking, voor actieve en passieve informatieplicht”, zei ook vertrouwelijke informatie te willen delen, maar ‘’we vragen’’, aldus het college van B&W aan het nieuwe raadslid Verkoelen, ‘’ruimte en begrip dat informatie die direct herleidbaar is naar individuele burgers een terughoudendheid vraagt en tevens een wettelijke beperking (AVG en/of strafrechtelijk) kent bij de informatievoorziening.’’
Daarna begreep de fractievoorzitter van 50Plus dat ze de brief net zo goed niet had kunnen schrijven.

Verkoelen was in de pen geklommen omdat ze zich had geërgerd over de kritiek die door de directie van het Vreewijk Lyceum intern gehouden was. Over onvolledige informatie bij een vervolgonderzoek rond hulpinstanties en een 3-jarige meisje dat in januari meerdere dagen met haar overleden moeder zat opgesloten in hun appartement in West en over het wegwuiven van een rekenkamerrapport over ambtenaren die zich niet gewaardeerd voelen in het stadhuis.

Print Friendly, PDF & Email