Het stadsbestuur investeert het komende jaar 9 miljoen euro in de totale bouwambitie van 18.000 woningen en er wordt er 1,6 miljoen euro vrijgemaakt voor groen.

Ook worden migranten flink geholpen om Nederlands te spreken. Kosten: 1,7 miljoen euro.

Verder trekt het nieuwe college 4 miljoen euro om Rotterdammers blijvend uit de bijstand te halen en wordt er bijna 4,2 miljoen euro geïnvesteerd om ondermijning (veelal georganiseerde criminaliteit) aan te pakken.

Ook staat de gemeente Rotterdam aan de vooravond van grote investeringen op het gebied van duurzaamheid. De totale investeringen voor de Rotterdamse energietransitie – voor bedrijven, overheid en andere partijen – lopen op tot bijna 50 miljard euro tot 2050. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om het eigen investerend vermogen te bundelen met dat van andere partijen zoals de Europese Unie, het Rijk, de Provincie en private partijen.

In de komende vier jaar investeert dit voornamelijk linkse college ruim 150 miljoen euro in de energietransitie. In de begroting van 2019 is hiervoor al 10 miljoen euro gereserveerd. In de begroting van 2020 presenteert het college een meerjarig financieringsvoorstel en een concrete uitwerking van de plannen op het gebied van energietransitie.

Het grootste gedeelte van de inkomsten van de gemeente komen vanuit het Rijk: ruim 2,3 miljard euro. Een andere belangrijke inkomstenbron zijn de belastingen en heffingen: 584 miljoen euro.

Print Friendly, PDF & Email