50Plus wil steun mantelzorgers in Rotterdam

19 February 2019, 00:38 uur
Algemeen
mainImage

Uit het vorige week gepubliceerde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar werk en mantelzorg blijkt volgens raadslid Ellen Verkoelen van 50Plus dat bijna twee miljoen mensen in Nederland een baan combineren met het verlenen van mantelzorg en dat dertig procent erg veel moeite heeft met die combinatie.

‘’Het overkomt je. Maar daarnaast gaat het leven door en heb je gewoon een drukke baan. Je dagen bestaan nu voornamelijk uit veel telefoontjes, regelen en zorgen tussen het normale werk door. De meeste dagen voelen alsof je jezelf continu voorbij rent’’, schrijft Verkoelen aan wethouder De Langen om hem daarmee aan te sporen de mantelzorgers in Rotterdam extra te steunen, ook via campagnes.

"Deze grote groep ervaart veel tijdsdruk en geeft het leven een substantieel lager cijfer dan gemiddeld", vertelt onderzoekster Alice de Boer in het onderzoek. Een harde vaststelling. Ook dat in de praktijk blijkt dat gemeenten en zorginstanties niet voldoende ingesteld zijn op fluctuerende zorgbehoeftes. "Tegen de tijd dat je door alle rompslomp van een aanvraagproces heen bent, is de hulp al bijna niet meer nodig", is een veel gehoorde klacht.

Ook geeft het onderzoek aan dat het alleen al bespreekbaar maken van mantelzorg op werk met baas en collega’s, grote opluchting biedt. In twintig procent van de gevallen werden er met de baas afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over flexibele werktijden, of direct vrij kunnen nemen als dat plots nodig is. De personen die het gesprek met hun chef aangingen ervaren nu minder tijdsdruk. De leidinggevende speelt dus een cruciale rol in de ondersteuning van werkenden met een intensieve zorgtaak, concludeert het SCP.

In de enquête geven werkende mantelzorgers tot slot aan dat zij het hanteren van flexibele werktijden als een van de beste manieren zien om werk en mantelzorg beter te kunnen combineren. Maar veel minder enthousiast zijn ze over het inzetten van zorgverlof, omdat dit ze vaak een flinke slok aan salaris kost. ‘’Op het bespreekbaar maken van mantelzorg rust helaas dus nog een taboe, wat grote gevolgen kan hebben voor werkgever én werknemer’’, aldus Verkoelen, die steun aan mantelzorgers ‘’anno 2019 daarom onvermijdelijk vindt.’’