mainImage

Ambtelijke geheimzinnigheid over De Landtong

Afbeelding is niet meer beschikbaar
26 mei 2019, 23:25 uur
Algemeen

De ambtenaren in Rotterdam blijven er moeite mee hebben om goed te communiceren naar de bewoners van Rozenburg. In oktober vorig jaar ging het mis toen de komst van distributiecentrum op de Langtong ingetekend bleek en die onrust is blijven bestaan net als onduidelijkheid. De klankbordgroep ‘Veilig samen werken en wonen in Rozenburg’ heeft er geen idee van wat er actueel speelt rond dit onderwerp en heeft in die mist een beroep gedaan op de gebiedscommissie om op het stadhuis helderheid te scheppen. De raadsleden Verheij (VVD) en Segers-Hoogendoorn (CDA) hebben die noodkreet opgepakt en willen nu van de nieuwe havenwethouder Arjan van Gils weten wat er allemaal rond De Landtong opzettelijk dan wel per ongeluk verzwegen wordt.

‘’Nog los van de inhoudelijke discussie over de plannen voor de Landtong, is het cruciaal dat er transparant en tijdig wordt gecommuniceerd en dat de Rozenburgers en hun gebiedscommissie in de gelegenheid worden gesteld om mee te kunnen praten’’, schrijft het tweetal aan Van Gils, en ongetwijfeld zal de wethouder van economie en de kleine kernen er een kopie van krijgen. ‘’Al diverse keren heeft de gemeenteraad opgeroepen om bewoners en andere betrokkenen meer te betrekken bij ontwikkelingen in hun leef- en werkomgeving, onder andere met de moties ‘Rotterdammer gericht werken’ en ‘Communicatie op locatie’. Maar we zien het nu wéér niet goed gaan en dat baart ons zorgen.’’

 


Foto: Digitaal Dagblad