Dagblad010 | Bezwaarprocedure achter muur van mist

Bezwaarprocedure achter muur van mist

mainImage

Nederlanders maken jaarlijks zo’n miljoen keer bezwaar tegen een besluit van de overheid. Ze belanden vaak in een ondoorgrondelijke procedure, stelt Follow The Money dat onderzoek deed naar openbaarheid van bezwaarprocedures bij overheden. Als er een award bestond voor de gemeente die het beroerdst communiceert over bezwaarprocedures waar burgers gebruik van kunnen maken, gaat de prijs met vlag en wimpel naar de gemeente Stein in Limburg, concludeert het medium. Als enige in Nederland besteedt die op de website geen letter aan de vraag hoe inwoners tegen een door de gemeente genomen bezwaar kunnen maken.

Van alle waterschappen, gemeenten en provincies maakt slechts één op de vier (24 procent) melding van het openbare karakter van de bezwaarprocedure. Provincies scoren beter (ruim de helft meldt de openbaarheid) dan waterschappen (maar vier van de 21). De Nationale Ombudsman en leden van de Tweede Kamer zijn geschrokken van het onderzoek naar de bezwaarprocedure: ‘Het gaat mis met wat de wet beoogt: in goed overleg tot een oplossing komen.’ Het gevolg is dat de klagende burger nauwelijks wordt gehoord en zelden gelijk krijgt. En niemand is tevreden.


Door: ANP