Dagblad010 | Blauwalg Kralingse Plas wordt chemisch bestreden
mainImage

Blauwalg Kralingse Plas wordt chemisch bestreden

3 augustus 2020, 16:58 uur
Algemeen

Rotterdam zet lanthaan in om in de Kralingse Plas blauwalg tegen te gaan. De eerste proeven zijn gaande, maar wel onder protest van de Partij voor de Dieren in Rotterdam. Lanthaan is namelijk een chemisch element.

Het is niet de eerste keer dat een chemisch middel wordt ingezet. Enkele jaren geleden werd er al waterstofperoxide gebruikt, wat een desastreus effect had op de vissen. Negentig procent stierf.

Omdat het niet bekend is wat lanthaan met de vissen doet en met het onderwaterleven in meer algemene zin, wil de PvD pas op de plaats en onmiddellijk. ‘’Wat ons betreft moet vooraf geen enkele twijfel bestaan over de gevolgen van lanthaan voor flora en fauna. Dat is nu niet het geval. Maar wij hebben bovenal principiële bezwaren tegen het gebruik van chemische middelen in de vrije natuur. Die horen er simpelweg niet thuis’’, aldus raadslid Ruud van der Velden.

‘’Lanthaan heeft als doel om fosfaat te binden’’, vertelt hij verder. ‘’Fosfaat is de belangrijkste voedingsbron voor algen. Wij zien veel meer heil in maatregelen waar geen chemische middelen voor hoeven te worden gebruikt, zoals het afdekken van de fosfaatrijke kleibodem van de Kralingse Plas met een zandlaag. En er kan ook van alles worden gedaan aan het beperken van de toevoer van fosfaat. Zo is het wat ons betreft meer dan logisch dat overstort van het riool (met fosfaatrijk afvalwater) in ieder geval niet meer plaatsvindt in een kwetsbaar en deels gesloten ecosysteem als de Kralingse Plas.’’

 


 


Foto: Rotterdam Branding Toolkit - Iris van den Broek