Dagblad010 | CDA checkt status voormalig Vreewijk Lyceum

CDA checkt status voormalig Vreewijk Lyceum

mainImage
Inzet: onderwijswethouder Kasmi

De fractie van het CDA in Rotterdam doet een hernieuwde poging om te weten te komen hoe de vorderingen zijn van de leerlingen van het voormalige Vreewijk Lyceum. Bijna een jaar geleden werd onderwijswethouder Kasmi per brief gevraagd waarom er zo opvallend teleurstellend op dit lyceum werd gepresteerd en of het klopte dat dit verband hield met het veel te royale toelatingsbeleid. Daarop kwam nooit antwoord. Het was de op één na langst openstaande schriftelijke vraag van de gemeenteraad.

Het CDA heeft zijn nieuwsgierigheid actueel aangepast herhaald, omdat kennelijk in maart van dit jaar de belofte door Kasmi is gedaan dat er met ingang van het schooljaar 2019/2020 voor iedere leerling van het voormalig Vreewijk Lyceum een passende plek gevonden zou worden. ‘’Is dat eigenlijk wel gelukt’’, vragen raadslid Christine Eskes en burgerlid Christine Zandberg controlerend.

Wat is er gebeurd? Omdat de verbeteropgave op het voormalig Vreewijk Lyceum te groot was is het onderwijsaanbod heringericht door een aantal CVO-scholen op Zuid te laten samenwerken. De leerlingen van het voormalig Vreewijk Lyceum krijgen vanaf dit schooljaar dan ook les in de gebouwen van de Calvijn Business School, het Zuider Gymnasium en bij het STC.

In de brief van de school waarin de leerlingen werden geïnformeerd over de gang van zaken werd – volgens het CDA - aangegeven dat klassen zoveel mogelijk bij elkaar zouden blijven en het Vreewijk Lyceum zelf geeft aan dat alle docenten en ondersteuners hun baan behouden. Logische vraag: bestaat het Vreewijk Lyceum in naam dan nog steeds?

Duidelijk was in elk geval dat de problemen zich openbaarden door onder andere het zorgelijk lage slagingspercentage en de grote hoeveelheid zittenblijvers. Achterstandsleerlingen zouden te veel kansen hebben gekregen, waardoor ze op te hoge niveaus of in te hoge leerjaren zaten. Het CDA wil weten of dat nu beter geregeld is. Met andere woorden: welk percentage van de nieuw ingestroomde leerlingen in de brugklas afgelopen september zijn ingedeeld in een niveau overeenstemmend met hun basisschooladvies? Welke leerlingen moesten doubleren en welke leerlingen moesten afstromen?

Kort en goed: welke maatregelen worden er in dit schooljaar nog genomen om het slagingspercentage te verbeteren? Het CDA vindt het na bijna een jaar tijd voor inzicht.