Dagblad010 | Corona hield migranten weg uit Nederland

Corona hield migranten weg uit Nederland

mainImage

De stap om naar Nederland te migreren werd ook in mei weinig gezet vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Net als in april halveerde het aantal immigranten vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In mei vestigden ongeveer 9000 migranten zich in Nederland. Omdat ongeveer evenveel mensen vanuit hier naar het buitenland vertrokken, nam het aantal inwoners door migratie nauwelijks toe. Voor de coronapandemie was migratie nog de belangrijkste aanjager van bevolkingsgroei.

Vooral de mensen van buiten Europa bleven in mei weg. Net als een maand eerder meldden weinig mensen uit de grote vluchtelingengroepen zich in Nederland. Asiel- en inschrijfprocedures namen meer tijd in beslag vanwege de coronamaatregelen. Uit andere Europese landen kwamen weer iets meer migranten, met name uit Oost-Europa.

De bevolking groeide in mei in totaal met 1300 inwoners. Dat kwam vooral omdat het aantal geboortes hoger lag dan het aantal sterfgevallen. In april noteerde het CBS nog een recorddaling van 5600 inwoners. In die maand overleden veel mensen aan het nieuwe coronavirus.


Foto: Pixabay