Dagblad010 | Er komt doorlaat in de Brouwersdam naar zee
mainImage

Er komt doorlaat in de Brouwersdam naar zee

Er komt doorlaat in de Brouwersdam naar zee
9 maart 2018, 01:47 uur
Algemeen

Er komt een doorlaat in de beroemde Brouwersdam, die voor Rotterdammers de badplaats Ouddorp met die van Renesse en Haamstede verbindt en bekend staat is van de zomerconcerten. Hierdoor wordt het water in het meer doorlopend ververst waardoor de waterkwaliteit en de natuur kunnen herstellen.

Enkele grote wateren in Nederland kampen met een gebrek aan zuurstof of een overdaad aan slib. Omdat dit ten koste gaat van de waterkwaliteit, het onderwaterleven en de natuur steekt de overheid extra geld in grote projecten om de knelpunten aan te pakken. Zuid Holland draagt tien miljoen euro bij.

Er bestaat al jaren de ambitie om op de Grevelingen beperkt getij (50 cm) terug te brengen via de aanleg van een doorlaat in de Brouwersdam waarmee een verbinding tussen de Noordzee en de Grevelingen ontstaat. Nadat de Grevelingen in de jaren zeventig volledig werd afgesloten van de Noordzee is het natuurlijke ecosysteem aangetast en als gevolg daarvan bevat het water nu te weinig zuurstof voor vissen, planten en ander onderwaterleven. Juist door deze nieuwe ingreep en aanvullende maatregelen zoals het ophogen van zandbanken voor broedvogels, kan het ecosysteem weer worden hersteld.

Het realiseren van een doorlaat in de Brouwersdam schept ook de mogelijkheid hier een getijdencentrale in aan te brengen en duurzame energie op te wekken. Onderzocht wordt nu of het deels openen van de Brouwersdam gecombineerd kan worden met een getijdencentrale die elektriciteit opwekt door eb en vloed.


Foto: Digitaal Dagblad