Dagblad010 | EUR, TU en Erasmus MC: meer samenwerken

EUR, TU en Erasmus MC: meer samenwerken

mainImage

Het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Technische Universiteit Delft (TU Delft) willen hun wetenschappelijke samenwerking, in het bijzonder op het gebied van gezondheid, gaan uitbreiden. De komende maanden verkennen de drie instellingen daarom de mogelijkheden om die samenwerking uit te bouwen.

''Voor de toekomst van de geneeskunde is een sterke band met technologie vereist. Complexe en kostbare vraagstukken op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn vragen om wetenschappelijk baanbrekende oplossingen. Het is daarom essentieel dat zowel de medische zorg, het medisch onderzoek als ook het klinisch handelen naadloos aangesloten zijn op de vele grensverleggende ontwikkelingen binnen de ingenieurswetenschappen. Een dergelijke opschaling van zo’n samenwerking draagt bij aan zowel de ingenieurs- als medische wetenschappen'', aldus de Erasmus Universiteit.

TU Delft en EUR gaan ook de meerwaarde van nauwere wetenschappelijke samenwerking op een reeks andere terreinen verkennen. Hierbij moet worden gedacht aan data science en AI (Artificial Intelligence), entrepreneurship, energietransitie in de regio-Rotterdam regio (in het bijzonder de haven), urban cities development, en human-robot interactie. 

“Uitgangspunt van deze verkenning is het nog intensiever laten samenwerken van Health, Tech, Social Sciences & Human disciplines ten dienste van een gezonde, vitale samenleving. Het sluit aan bij de strategische koers die wij als universiteit hebben uitgezet: het realiseren van maximale maatschappelijke impact, via multidisciplinaire samenwerking. Wij maken ons er dan ook graag de komende jaren sterk voor om samen met Erasmus MC en TU Delft te werken aan deze ‘driehoek'', zegt Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur van de EUR.


Foto: Wikipedia