Dagblad010 | Hoe gaat Rotterdam reageren op taallessenfraude?

Hoe gaat Rotterdam reageren op taallessenfraude?

mainImage
Taallessen die nooit zijn gegeven. Dus lege klassen, Inzet rechts: raadslid Versnel (boven), wethouder Kasmi (onder)

Het Rotterdamse VVD-raadslid Tim Versnel wil weten op welke wijze voorkomen kan worden dat in het nieuwe inburgeringsstelsel taallessen worden bekostigd die nooit zijn gegeven. Bovendien lijkt het hem raadzaam dat er een meldpunt komt waar correcte statushouders terecht kunnen om fraude te melden.

De vragen van Versnel aan het stadsbestuur van Rotterdam zijn een gevolg van de ontdekking dat taalscholen voor inburgeraars op grote schaal fraude hebben gepleegd door het op een ­akkoordje te gooien met hun studenten. De Volkskrant nam de proef op de som en stuitte op fictieve contracten, nooit gehouden cursussen en scholen die voor een groot deel alleen op papier bestaan.

“Daarom gaat Rotterdam volgend jaar taalonderwijs overnemen. Om beter taalles te krijgen èn om criminele praktijken te stoppen. Makkelijk op te lichten asiel-statushouders en de rijksoverheid zijn te vaak slachtoffer’’, reageerde de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga al via twitter.

Versnel, die verbijsterd is door de ontdekking, wil nog veel meer weten. Ook hoe Rotterdam de lakse houding van het ministerie beoordeelt en of de verantwoordelijke Rotterdamse onderwijswethouder Said Kasmi bereid is de inzet van integrale hanshavingsteams naar Rotterdam model te suggereren, zodat politie,  ministerie en de Dienst Uitvoering Onderwijs voortaan kunnen samenwerken.