mainImage

Meer Rotterdammers naar de Voedselbank

Inzet: Wethouder Grauss (boven) en raadslid Jami
2 november 2019, 11:35 uur
Algemeen

Het aantal Rotterdammers dat moet aankloppen bij de Voedselbank is met 5% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Volgens armoedewethouder Grauss wordt die toename veroorzaakt doordat Voedselbank Rotterdam de normen heeft verruimd om in aanmerking te komen voor een voedselpakket.

Ten tweede heeft de Voedselbank geïnvesteerd in het beter bereiken van de doelgroep die hiervoor in aanmerking komt en wist men mensen te bewegen zich ook daadwerkelijk aan te melden en daarmee de oude schaamte te overwinnen. Grauss zegt het een goede zaak te vinden als organisaties in de stad het taboe op armoede en schulden kunnen doorbreken, ‘’zodat Rotterdammers hun financiële problemen bespreekbaar maken en (meer) gebruik maken van de voor hen beschikbare voorzieningen.’’

‘’Armoede is een hardnekkig en complex probleem’’, schrijft Grauss aan raadslid Jami van Leefbaar, die de stijging in schril contrast vindt staan met ‘’de moreel verheven woorden en de priemende vingertjes van diverse coalitiepartijen tijdens de verkiezingscampagne’’.

‘’We zijn op de goede weg, want het aantal kinderen in armoe daalt wel’’, aldus Grauss. ‘’En de economie groeit. Maar de stad kent nog te veel voordeuren waarachter financiële stress schuil gaat. Eén van de belangrijkste actielijnen uit de nieuwe armoedeaanpak ‘Uit de Knoop’ is daarom het doorbeken van het taboe op armoede en schulden, zodat financiële problemen bespreekbaar worden en mensen gebruik maken van de voorzieningen waar ze recht op hebben.’’

Grauss weigert antwoord te geven op de verwijtende vraag van Jami waarom ‘’het college zichzelf trakteert op een half miljoen euro voor extra chauffeurs, auto’s en PR-mannetjes terwijl steeds meer Rotterdammers bij de voedselbank en de gaarkeuken moeten aankloppen om aan eten te komen?’’ De CU-SGP wethouder schrijft daarover één zin: ‘’Het college vindt het bestrijden van armoede erg belangrijk en investeert daarom 44 miljoen euro extra in de armoede- en schuldenaanpak.’’