Dagblad010 | Niet fouilleren zegt D66: blijf van m'n lijf

Niet fouilleren zegt D66: blijf van m'n lijf

mainImage
Nadia Arsieni

De Rotterdamse politieke partijen D66, GroenLinks en Denk zijn geen voorstanders van preventief fouilleren zonder goede waarborgen en zeggen dat deze maatregel het toch al lage vertrouwen van de Rotterdammers met een migratieachtergrond in de politie verder zal schaden.

‘’Het moet duidelijk zijn waarom bepaalde Rotterdammers preventief kunnen worden gefouilleerd en anderen niet. Anders leidt dit tot terechte of onterechte gevoelens van oneerlijke behandeling en etnisch profileren’’, schrijft D66-raadslid Nadia Arsieni aan burgemeester Aboutaleb en wordt daarin gesteund door Lewis van GroenLinks en Van Baarle van Denk.

‘’Voor D66 is individuele vrijheid een belangrijk goed. Een goed dat beschermd en gekoesterd dient te worden door de overheid. Fouilleren, en preventief fouilleren, zijn een grote inperking van deze vrijheid. Fouilleren van individuele personen is mogelijk bij concrete verdenkingen, bijvoorbeeld van vuurwapenbezit. Preventief fouilleren gaat nog een stap verder. Hierdoor kunnen individuen ook zonder minimale bewijslast worden gefouilleerd in aangewezen veiligheidsrisicogebieden’’, aldus Arsieni, die wil benadrukken zich weldegelijk zorgen te maken over het toenemende vuurwapengeweld, maar vreest dat er met een zwarte lijst voor Rotterdammers gewerkt zal gaan worden en voegt er aan toe: ‘’gebaseerd op de onderbuikgevoelens van de politie.’’

Het is haar volstrekt onduidelijk welke personen in aanmerking zouden komen voor een preventieve fouilleeractie en waarom. ‘’Wat zouden criteria zijn? Geen concrete verdenkingen, maar wel…? Hoe kan de aanleiding om alleen specifieke individuen preventief te fouilleren worden onderbouwd? Betekent eens op de lijst, nooit meer van de lijst af?’’, aldus de vragen van het D66-raadslid met het daaraan gekoppelde verzoek of het onderwerp besproken kan worden.

Arsieni komt daarmee terug op de eerdere aanvaring met haar Leefbaar-collega Joost Eerdmans, die preventief fouilleren van opgeschoten lui op het Metrostation van Nesselande voorstelde na warmte- en lachgasrellen op de boulevard. Arsieni vond die rellen op haar beurt allemaal nog al meevallen en omdat ze op de bewuste dag zelf aan het strand was, zei ze geen lachgashuls te hebben aangetroffen. Het verleidde haar om de voorstellen van Eerdmans ''fascistoide'' te vinden.