Dagblad010 | Odeon failliet door gemeentefout?

Odeon failliet door gemeentefout?

mainImage

Er dreigt voor Stichting Odeon een faillissement. Volgens de bestuursleden is de gemeente Rotterdam daarvoor verantwoordelijk. Stadsontwikkeling zegde toe alle kosten te zullen betalen gedurende de transitieperiode van de eigenaren Stichting Meesteren naar Camelot, maar heeft dit nagelaten. Dat schrijft óók fractievoorzitter Aart van Zevenbergen, die zich zorgen maakt over het voortbestaan van het beroemde wijkhuis in de Gouvernestraat.

‘’Naar onze indruk is Stichting Odeon het slachtoffer van ambtelijke willekeur en het over de schutting gooien van verantwoordelijkheid door de gemeente. De gemeente heeft de stichting van januari 2018 tot en met maart 2019 de zaak compleet Iaten runnen en heeft vervolgens daarna - toen het contract van stichting Meesteren door de curator was beëindigd - onmiddellijk en zonder overleg de stekker eruit getrokken. Met als gevolg dat Odeon nu met de gebakken peren zit’’, aldus Van Zevenbergen.

In een lange brief aan het stadsbestuur laat Odeon in een openbare brief weten dat het zich behoorlijk in de kuif gepikt voelt. Het heeft tijdens de transitie de zaken met beperkende middelen goed gerund, zegt uit te zijn gegaan van goed vertrouwen en heeft daarom tot het laatst toe de huur aan de gemeente overgemaakt. Toen het financieel ging knellen en het bestuur pogingen ondernam om telefonisch contact met Stadsontwikkeling te krijgen, gaf niemand thuis. De SP wil dat de basisafspraken nu zichtbaar worden.

Het oude theater Odeon, in de herinnering van de oudere Rotterdammers een feestgebouw waar gedanst werd en waar later op de maandagavonden de beroemde bokswedstrijden van Theo Huizenaar werden georganiseerd, is nu een wijkgebouw waar de bewoners allerlei activiteiten ondernemen.


Foto: Odeon