Dagblad010 | Onderzoek naar taalbeheersing in Rotterdam

Onderzoek naar taalbeheersing in Rotterdam

mainImage

Er komt in opdracht van de gemeente Rotterdam een onderzoek onder werkgevers naar hun tevredenheid over de taalbeheersing van hun werknemers, maar tegelijkertijd ook naar de eventuele belemmeringen op dat vlak, die van invloed kunnen zijn voor het doorstromen naar die arbeidsmarkt.

In het voortgezet onderwijs lijkt er sprake te zijn van een afname van leesvaardigheid. Daarnaast dreigt de laaggeletterdheid toe te nemen. Dit heeft tot gevolg dat de zelfredzaamheid van jonge burgers afneemt. Uit een recente uitzending van Nieuwsuur blijkt dat 25% van de 15-jarigen slechts leest en dat baankansen dreigen af te nemen door het gebrek aan woordenschat en leesvermogen. Bovendien een onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven uitgewezen dat 34-44% van de praktijkgeschoolden laaggeletterd is.

Allemaal redenen voor vier Rotterdamse politieke partijen (Leefbaar, Nida, VVD en CDA) om bij onderwijswethouder Kasmi aan de bel te trekken om te voorkomen dat de kwaliteit van taal- en leesvaardigheidslessen verder achteruit gaat en aan werkgevers te vragen hoe zij dit ervaren.