Dagblad010 | Op Zuid geen lhbti-acceptatie
mainImage

Op Zuid geen lhbti-acceptatie

4 februari 2020, 00:03 uur
Algemeen

Op Zuid – het meest multiculturele en diverse deel van Rotterdam – is er geen volledige lhbti-acceptie. Dat is af te leiden uit de inhoud van de brief die de fractie van de VVD schrijft aan het stadsbestuur dat in coalitieakkoord weldegelijk de ambitie heeft uitgesproken om een stad in te richten voor iedereen. In 2022 moet in dit verband de lhbti(+)-acceptie aantoonbaar en maximaal verbeterd zijn.

Omdat daar op Rotterdam Zuid nog allesbehalve sprake van is hebben ook de studenten van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam het initiatief ‘Jezelf op Zuid’ gestart. Met als belangrijkste doel om ook als lhbt’er normaal te kunnen leven op Zuid.

De fractie van de VVD onderschrijft dit initiatief en wil van het college van B&W weten of het de ernst van de situatie wel inziet en welke maatregelen daartegen worden ondernomen? Ook zou raadslid Lansink-Bastemeijer de locaties kennen waar lhbti-ers in Rotterdam-Zuid terecht kunnen voor voorlichting of ontmoeting?