Dagblad010 | Politieprotest mag niet langs Binnenhof

Politieprotest mag niet langs Binnenhof

mainImage

De politiebonden hebben voor de voorzieningenrechter in Den Haag het recht opgeëist om collectieve actie te voeren. Ze willen dat de rechter hun wens om langs de Tweede Kamer te lopen bij het pensioenprotest maandag inwilligt, om de politiek een duidelijk signaal te kunnen geven. De advocaat van de bonden wees erop dat agenten tot een beroepsgroep horen waarin ze niet zomaar hun werk kunnen neerleggen.

Omdat de manifestatie op het Malieveld en de daarop volgende demonstratieve optocht een collectieve actie zijn, zou de gemeente Den Haag daaraan andere voorwaarden moeten verbinden. ''Dat er derden worden gehinderd is inherent aan het grondrecht om collectieve actie te mogen voeren.''

De politiebonden verzekerden dat de kans op onregelmatigheden minimaal is. ''We kunnen de veiligheid waarborgen en de groep is gedisciplineerd. Ze kunnen het zich gezien hun beroep niet permitteren dat er sprake is van wanordelijkheden.'' De verwachting is dat duizenden mensen van verschillende hulpdiensten aan de demonstratie meedoen.

Vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag stelden dat de demonstratie van maandag niet wezenlijk anders is dan de circa 1600 andere demonstraties die de gemeente jaarlijks kent. De hinder voor het verkeer zou bij het passeren van de demonstratie langs het Binnenhof dusdanig groot zijn, dat het niet meer acceptabel is. De politie heeft ook negatief over de route langs de Tweede Kamer geadviseerd.

Met een langere route over onder meer de Hofweg zou het openbaar vervoer geen enkele mogelijkheid hebben om om te rijden. Dat zou duizenden reizigers duperen. ''Ook al zou de demonstratie bestaan uit 10.000 koorknapen, dan zou dat leiden tot dezelfde afweging.'' Een kleinere delegatie van de demonstranten zou wel naar de Hofplaats kunnen gaan om een boodschap over te brengen, aldus de gemeente.

De voorzieningenrechter doet vrijdag uitspraak. Ze stelde al wel dat ''aan demonstraties niet te snel beperkingen mogen worden opgelegd''.


Foto: Wikipedia