Dagblad010 | PvdA door het stof in bijstandsuitkeringzaak

PvdA door het stof in bijstandsuitkeringzaak

mainImage
PbdA-werthouder Richard Moti - het viel bij nader inzien toch niet mee

Rotterdam krijgt maximaal 22,2 miljoen euro minder aan teveel betaalde bijstandsuitkeringen terug. De Rotterdamse PvdA-wethouder Richard Moti van Werk en Inkomen, die heel lang dacht dat het allemaal wel meeviel met ‘de fraude’ waar oppositiepartij Leefbaar Rotterdam categorisch op wees, moest gisteren zwaar door het stof in zijn mededeling aan de gemeenteraad. Twee weken geleden oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat bijstandsschulden na vijf jaar kunnen verjaren.

De onterechte bijstandsuitkeringen – aan het licht gekomen omdat met name Turkse en Marokkaanse Nederlanders maar ook Oost-Europeanen onroerendgoedbezit hebben verzwegen - worden volgens Leefbaar-raadslid Jami overigens al sinds het jaar 2000 uitbetaald. Het gaat per persoon om bedragen van ongeveer 35.000 euro gemiddeld, die aan de strijkstok zijn blijven hangen.

‘’Een regelrechte ramp voor de hardwerkende Rotterdammer’’, aldus Leefbaar-raadslid Eshan Jami, die de wethouder al eerder zwaar aan de tand heeft gevoeld over de royale wijze waarop Rotterdam sinds het jaar 2000 is omgesprongen met gemeenschapsgeld. ‘’We moeten in cassatie tegen het besluit van de Centrale Raad van Beroep en ook zorgen dat de regering de verjaringstermijn met terugwerkende kracht verruimd. Op deze manier loopt de schade landelijk in de honderden miljoenen euro’s.’’