Quotum probleemgevallen in ouderenflats

27 November 2019, 18:30 uur
Algemeen
mainImage
Inzet: Raadslid Van Elck

Er moet een quotum worden ingevoerd voor het maximum aantal mensen met psychische- en of verslavingsproblemen in de Rotterdamse ouderenflats. Het is zaak dat bewonerscommissies van ouderenflats daar inspraak in krijgen.

Het is een initiatief van Leefbaar Rotterdam en het wordt donderdag (morgen) in de gemeenteraad ter stemming gebracht. 50Plus is ook een voorstander van dit quotum.

Aanleiding is dat die groepering te veel overlast veroorzaakt. Kort geleden escaleerde het probleem in het ouderencomplex De Kulk in Hoogvliet, waarbij zelfs een dode viel. Raadslid Michel van Elck had er weken eerder nog voor gewaarschuwd.

Ook voor zorgwethouder Sven de Langen is de maat vol. Daarom heeft hij gevraagd om het eerste door de gemeenteraad weggestemde verzoek morgen in een nieuwe motie te laten terugkeren.

Leefbaar vindt dat ouderen ‘’plezierig en veilig oud moeten kunnen worden zonder woonoverlast.’’ Nu is er sprake van een ongezonde mix. Bovendien wonen er door de landelijke afbouw van bedden in de ggz-sector te veel mensen onverantwoord thuis in plaats van in een instelling. Ook dat moeten veranderen, vindt raadslid Van Elck. ‘’Ondanks alle goedwillende zorgprofessionals is er te weinig begeleiding voor mensen die met ambulante zorg thuis wonen.’’