Rekenkamer onderzoekt kosten Nieuw Reijerwaard

23 December 2019, 16:52 uur
Algemeen
mainImage

De Rekenkamer Barendrecht start een onderzoek naar de verdeling van de kosten en opbrengsten van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Hiermee wil de Rekenkamer nagaan of Barendrecht ten opzichte van Ridderkerk en Rotterdam (de overige twee deelnemers van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard) een evenredig deel heeft van de kosten en opbrengsten.

Het doel van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard (GR) is het ontwikkelen van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk. Barendrecht heeft als doel om vooral agro-logistieke bedrijven te vestigen, deze worden namelijk beschouwd als de motor van de Barendrechtse economie. Rotterdam wil graag extra ruimte creëren voor bedrijven die zijn gericht op de haven. Een ‘label’ bepaald welk soort bedrijven grond kan kopen. Dit label wordt in 2020 geëvalueerd en misschien aangepast gezien nu alleen agro-logistieke bedrijven grond kunnen kopen.

Samen moeten de drie gemeenten ervoor zorgen dat de GR altijd over voldoende geld beschikt. De winst of het verlies wordt door drieën verdeeld onder de gemeenten. Echter krijgt Ridderkerk ook onroerendezaakbelasting voor bedrijven en grond uit Nieuw Reijerwaard. Op aandringen van Barendrecht maakt de GR met Ridderkerk afspraken over de verdeling van dit belastinggeld.

Met het onderzoek wordt nagegaan of Barendrecht ten opzichte van Ridderkerk en Rotterdam een evenredig deel heeft van de kosten en opbrengsten. Ook wordt onderzocht hoe de verdeling tot stand is gekomen. Er zullen interviews worden gehouden met bestuurders en ambtenaren van de GR en de gemeente Barendrecht. Ook zullen documenten, zoals de notulen van bestuursvergaderingen en de statuten van de GR, jaarrekeningen en begrotingen bestudeerd worden.


Door: Rekenkamer Rotterdam