Dagblad010 | Rotterdam gaat damesambtenaren beter beschermen  
mainImage

Rotterdam gaat damesambtenaren beter beschermen  

13 augustus 2020, 17:12 uur
Algemeen

De gemeente Rotterdam breidt het aantal vertrouwenspersonen uitbreiden. De aanvulling blijkt nodig omdat steeds meer vrouwelijke ambtenaren ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer ervaren.

Uit onderzoek van de staatssecretaris Raymond Knops blijkt dat de helft van de werknemers die dagelijks klantcontacten heeft, last blijkt te hebben van verbale agressie. Meer dan 30 procent van de ambtenaren had te maken met intimidatie en bedreiging. Bijna 10 procent gaf aan wel eens gediscrimineerd te zijn.

In Rotterdam zijn er 2019 in totaal 333 incidenten gemeld. Hiervan zijn er 106 geregistreerd als ‘bedreigingen' en 25 als ‘verbale agressie’. Intimidatie en discriminatie worden niet apart geregistreerd. Medewerkers worden onder andere gestimuleerd om meldingen te doen en zij krijgen vervolgens juridische en, indien nodig, psychosociale nazorg.

Er wordt geanonimiseerd bijgehouden hoeveel meldingen van seksuele intimidatie er gedaan worden. Deze meldingen betreffen alleen de medewerkers die bij een vertrouwenspersoon zijn geweest. De te nemen maatregelen zijn afhankelijk van wat een melder wil. De melder heeft de regie, tenzij er sprake is van een delict waar aangifte van gedaan zou moeten worden. Het kan dus voorkomen dat de melder alleen een luisterend oor wil.

 


Foto: Pixabay