Dagblad010 | Rotterdam geeft 1,5 milljoen uit aan armoede

Rotterdam geeft 1,5 milljoen uit aan armoede

mainImage

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam gaf in 2018 ruim € 1,5 miljoen uit aan het oplossen van urgente financiële noodsituaties van Rotterdammers. Dat is een stijging van ruim 10% ten opzichte van 2017. In 2018 waren er 2400 aanvragen.

Uiteindelijk zijn er 1994 mensen en gezinnen geholpen in acute noodsituaties met een bijdrage. Voor de overige aanvragen zijn vaak andere oplossingen aangedragen.

Met een gift van het fonds zijn onder andere uithuiszettingen voorkomen, zijn acute tandartsbehandelingen mogelijk gemaakt, is ervoor gezorgd dat gezinnen weer zijn aangesloten op energie, konden jongeren hun opleiding afmaken en werd ervoor gezorgd dat er bij onverwachts wegvallen van inkomsten brood op de plank bleef.

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam heeft al jaren te maken met stijging in het aantal aanvragen. Met steun van Stichting De Verre Bergen en met medewerking van de gemeente Rotterdam is in 2018 door het Verwey Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze stijging.

Het FBNR is in 2007 opgericht door vermogensfondsen, hulpverlenende organisaties, levensbeschouwelijke organisaties en de gemeente Rotterdam, om bij acute financiële nood, als er niet of niet tijdig een ‘reguliere’ oplossing is, snel en daadkrachtig hulp te kunnen bieden.

“Het FBNR vervult een belangrijke rol in onze stad’’, zegt wethouder Graus (van Armoede en Schuldenaanpak). ‘’Enige tijd geleden heb ik met medewerkers van het FBNR meegekeken met hun werk. Ook daar bleek dat de hulp die wij als gemeente bieden aan mensen met een laag inkomen nog te onbekend is. Ik heb mijn ambtenaren dus aan het werk gezet. Binnenkort presenteer ik mijn visie op de armoede-aanpak in onze stad. Daar zal de bekendheid van onze ondersteuning een belangrijk onderdeel van zijn.”