Dagblad010 | Rotterdammers kunnen vuilcontainer adopteren

Rotterdammers kunnen vuilcontainer adopteren

mainImage

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga (Buitenruimte) heeft een vuilcontainer geadopteerd en hoopt dat zoveel mogelijk Rotterdammers zijn voorbeeld volgen. Het lijkt op een wanhoopsoffensief in strijd tegen het vuil op straat naast volle containers. Nu het gebruik van sensoren in de praktijk niet tot het juiste resultaat leidt, containers vaak kapot gaan en er ogenschijnlijk minder vuilnisauto’s rijden, vraagt men medewerking van wijkbewoners.

Op de site van de gemeente Rotterdam staat wat van een adoptant verwacht wordt.

- naast de container neergezet klein grofvuil in de container gooien

- grofvuil dat te groot is om in de container te gooien, doorgeven aan de gemeente

- een verstopte opening weer vrij maken via de achterkant met de containersleutel en de kapotte container doorgeven aan de gemeente.

Rotterdammers die geschikt bevonden zijn krijgen net als wethouder Wijbenga een bezem, een grote schep, handschoenen, een knijper, vuilniszakken, een containersleutel en een persoonlijke code. Adoptanten die troep aantreffen melden dit via een servicenummer en krijgen op voorhand de verzekering dat hun melding met voorrang behandeld wordt.