Shell teruggefloten om misleidende reclame

30 October 2019, 14:55 uur
Algemeen
mainImage
ANP

Shell is dinsdag door de Reclame Code Commissie in hoger beroep teruggefloten om misleidende reclame op het kinderfestival Generation Discover 2018. Het College van Beroep (CvB) oordeelt dat Shell kinderen van 8-14 jaar heeft misleid door de indruk te geven dat Shell via Gas-to-Liquid (GTL) een bijdrage zou leveren aan een goed milieu en de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen. Het College beveelt Shell aan “om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”. 

De klacht was ingediend door Fossielvrij Onderwijs en het PILP van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). "De VN-ontwikkelingsdoelen mogen niet misbruikt worden om reclame te maken voor fossiele brandstoffen”, aldus jurist Daun Hwang (PILP-NJCM). “We zijn blij dat Shell hier niet mee wegkomt". Ook Femke Sleegers van Fossielvrij Onderwijs is verheugd met het oordeel. “GTL is een fossiele brandstof en kan daardoor nooit duurzaam zijn. De Reclame Code Commissie heeft de greenwashing en kindermarketing van Shell afgestraft.”

De misleidende reclame van Shell voor GTL stond op een groot bord van 2 bij 2 meter, midden op het festivalterrein van Generation Discover 2018. Op het bord leerde Shell kinderen dat GTL bijdraagt aan het VN Sustainable Development Goal 7 voor duurzame energie. Verder prees Shell GTL aan als een schoner alternatief voor diesel dat “leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving waar GTL wordt gebruikt. Wel zo fijn als je achter een bus of vrachtwagen fietst of geniet van het uitzicht in het reuzenrad!”. Het CvB oordeelt dat dit misleidend is. “GTL kan, over het geheel genomen, niet worden beschouwd als een brandstof die wezenlijk schoner is dan diesel”, aldus het CvB. Over de claim van Shell dat GTL bijdraagt aan het VN ontwikkelingsdoel 7 oordeelt het CvB: "Het College acht het niet juist binnen het kader van deze doelstelling de [...]  brandstof GTL als een vorm van duurzame, schonere energie te presenteren". 

''Shell GTL Fuel wordt gemaakt van aardgas en verbrandt daardoor schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. De brandstof is bovendien geurloos, stiller en biologisch afbreekbaar. Tijdens het festival draaide het aggregaat voor de energievoorziening van het reuzenrad op Shell GTL Fuel in plaats van diesel, omdat dit beter is voor de lokale luchtkwaliteit. Dat is de boodschap die Shell wilde overbrengen.

Op het informatiebord bij het reuzenrad stond onderaan ook een verwijzing naar VN-ontwikkelingsdoel 7, dat staat voor betaalbare, moderne en schonere energie in voldoende mate beschikbaar voor iedereen. In het officiële, Nederlandse logo van dit doel staat de tekst ‘duurzame en betaalbare energie’. Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie vindt dat Shell GTL Fuel niet in relatie mag worden gebracht met ‘duurzaam’, omdat het over de hele levenscyclus wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, nauwelijks verbetering oplevert ten opzichte van conventionele diesel'', luidt de reactie van Shell.