Dagblad010 | 'Stiekeme' bomenkap in Schiebroekse park

'Stiekeme' bomenkap in Schiebroekse park

mainImage
Hazelaarweg (Schiebroekse park), met boven: raadslid René Segers-Hoogendoorn

Het Schiebroekse park wordt voor deel alsnog onaangekondigd slachtoffer van de aanleg van het A-16 tracé. Buiten de presentatie aan de bewoners van Schiebroek om is er al een bomenkap in volle gang en de samenwerkende bewonersorganisaties 'Leven in Schiebroek' kunnen die consequenties in geen enkele plan of aankondiging teruglezen.

Het tracé van de A16 lijkt kennelijk zuidelijker te liggen dan gecommuniceerd is. Met grote gevolgen voor het Schiebroekse park, dat van groot belang is voor de leefbaarheid in Schiebroek. ‘’Het vormt een groene buffer in een gebied dat al zwaar onder druk ligt vanwege de aanwezigheid van vliegveld, Randstadrail, de G.K. van Hogendorpweg, HSL en de A16’’, vindt ook CDA-raadslid René Segers-Hoogendoorn, die de situatie ter plekke op een prikje kent. Hij woont er.

Hij weet zodoende ook dat een groot aantal bomen al is voorzien van de rode stip. Dat betekent dat voor het tracé kapvergunningen zijn aangevraagd en ook verleend. ‘’Maar er is geen enkele vergunning in het Schiebroekse Park afgegeven terwijl daar nu wel bomen gekapt (gaan) worden’’, laat hij weten aan het stadsbestuur.

‘’Is er soms sprake van een zuidelijker liggende tracé grens dan eerder gecommuniceerd aan bewoners’’, vraagt hij, ‘’en is de wethouder bereid zo snel mogelijk in overleg te treden met Rijskwaterstaat over deze gang van zaken?’’