Dagblad010 | Volkstuinen in Rotterdam bedreigd?
mainImage

Volkstuinen in Rotterdam bedreigd?

18 juli 2019, 21:03 uur
Algemeen

De landelijke organisatie voor Samen Tuinieren wil van Rotterdam snel duidelijkheid over het tijdspad waarin bouwwethouder Bas Kurvers volkstuinen gaat offeren voor woningbouw.

In een brief aan het stadsbestuur zegt de overkoepelende vereniging van volkstuinders geschrokken te zijn van de bouwplannen van Rotterdam in het kader van de Strategische Verkenning Verstedelijking.

‘’Uit de kaarten die zijn bijgevoegd maken wij op dat zeker 9 volkstuinverenigingen die deel uitmaken van onze organisatie bedreigd worden door deze plannen. Dit is ongeveer een kwart van het totaal aantal volkstuinverenigingen in Rotterdam’’, aldus het AVVN.

‘’Hiermee dreigt een aanzienlijke kaalslag van het Rotterdams stedelijk groen. Volkstuinen zijn de groene longen van de dichtbebouwde omgeving. Het is vitaal beleefgroen met een grote biodiversiteit dat nu in het geding komt. De hobby van vele honderden Rotterdammers staat op het spel.’’

De landelijke organisatie zegt gelezen te hebben dat wethouders Kurvers benadrukt ‘’dat het lange termijnplannen betreft en dat de volkstuinders zich geen zorgen voor de korte termijn hoeven te maken’’. Maar de impact van het naar buiten gebrachte voornemen is zo groot dat het AVVN toch onmiddellijk een noodsignaal afgeeft.

‘’Volkstuinverengingen zijn gemeenschappen en zowel deze gemeenschappen als de volkstuinen zelf vragen lange termijn zorg. Onduidelijkheid over de toekomst zullen op beide een negatief effect hebben. Juist in een verdichtende stad zijn intensief beheerde groenvoorzieningen als volkstuinparken onmisbaar. Moderne stedenbouw ontwerpt volkstuinen mee als groengebieden die toegankelijk zijn voor de gebruikers en voor de omwonenden.  Volkstuinen maken deel uit van de samenleving en bieden een sociale en natuurlijke meerwaarde.’’


Foto: Screenshot You Tube