Dagblad010 | Waarom werd noodhospitaal Ahoy al afgebroken?

Waarom werd noodhospitaal Ahoy al afgebroken?

mainImage

De fractie van de PVV in Rotterdam heeft met grote verbazing gelezen dat de coronanoodhospitalen in Maastricht (Mecc) en Rotterdam (Ahoy) alweer zijn afgebroken, terwijl – wat Rotterdam betreft, aldus fractievoorzitter Meeuwissen - vast staat dat Ahoy tot aan het einde van dit jaar niet zal worden gebruikt.

‘’Het noodhospitaal had dus voor alle zekerheid zonder problemen heel 2020 in stand gehouden kunnen worden’’, schrijft hij aan zorgwethouder De Langen.

Ook vindt de PVV het raar dat het plan voor het noodhospitaal tot stand is gekomen zonder steun van Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). ‘’Bovendien zijn er steeds meer signalen dat de totale kosten van 14 miljoen, waarvan de Veiligheidsregio Rotterdam 9 miljoen voorschoot, voor betreffende noodhospitalen niet op het Rijk en of de zorgverzekeraars verhaald kunnen worden.’’

En dus wil Meeuwissen wie de kosten dan wel gaat betalen en welk deel voor rekening komt van Rotterdam? Bovendien vraagt hij zich af of Ahoy gedurende een periode dubbel huur betaald heeft gekregen, dus zowel voor het afgelaste Songfestival als voor het noodhospitaal.