Dagblad010 | 'We gaan nu de ambities echt uitvoeren'

'We gaan nu de ambities echt uitvoeren'

mainImage

door Jan D. Swart

‘’We beloven dat Rotterdam een fijne woonstad wordt met betere verkeersverbindingen. We gaan de auto’s niet pesten, maar de omstandigheden voor de fietsers wel verbeteren. Rotterdam wordt groener. We gaan de energietransitie versnellen en we krijgen in de stad een generatie zonder achterstand.’’

Wethouder Bert Wijbenga van de VVD had er dinsdagmiddag in de recreatiezaal van Humanitas in Carnisse zin in om de Voorjaarsnota 2019 van serpentines en beloftes te voorzien. ‘’De wittebroodsweken van dit college zijn voorbij. Het is nu een echte voetbalwedstrijd geworden. Ja en dan vallen er af en toe gele kaarten in dit versnipperde politieke landschap, maar dat is all in the game. Als we in de uitvoering maar duidelijk laten zien dat we staan voor onze ambities.’’

De locoburgemeester schudde de voornemens uit z’n mouw.

Eén van die ambities is ‘’een goede en gezonde toekomst voor alle jonge Rotterdammers, zodat niemand met een achterstand hoeft op te groeien. Daarom investeren we in onderwijs. Maar ook om komend jaar alle kinderen uit de Childrens Zone-wijken van Rotterdam-Zuid 10 uur extra onderwijs per week te geven en voor het project Lekker Fit op alle basisscholen in de stad.’’

In het zaaltje zaten Sven de Langen (CDA - zorg) en Said Kasmi (D66 -onderwijs), dus men goed kon horen hoe de koek destijds bij de formatie was verdeeld.

‘’Vanaf 2020 worden de tarieven voor de zorgaanbieders geïndexeerd. Ook op langere termijn moet deze zorg zowel toegankelijk als betaalbaar zijn. Speciale aandacht ook voor het bestrijden van de armoede. Het college maakt in totaal 44 miljoen extra vrij om de vicieuze cirkel van armoede en schulden te doorbreken. Vijfhonderd gezinnen in langdurige armoede krijgen intensieve, stress-sensitieve hulp en 15.000 gezinnen worden geholpen om uit de schulden te komen.’’

SGP-CU en PvdA tevreden.

‘’We hebben het plan- en bouwtempo verhoogd en met de start van 4500 woningen is er dit jaar een record gevestigd. Woningen voor Rotterdammers met een middeninkomen zoals verpleegkundigen, leraren en politieagenten hebben prioriteit en uiteraard zijn deze woningen energiezuinig. Bovendien zijn veilige en schone straten belangrijke voorwaarden voor fijn wonen. De bezuiniging op 40 handhavers draaien we terug.’’

Wijbenga keek in het gezicht van een glunderende Bas Kurvers (VVD).

‘’De parkeertarieven aan de randen van het centrum van de stad gaan omhoog om de parkeerdruk en de parkeeroverlast ter plekke de kop in te drukken. Er wordt gewerkt aan een groene stadslong, een groene verbinding tussen Blaak, Coolsingel, Hofplein en Hofbogen. We investeren in het aanleggen van plantsoenen, gras, bomen en bloembakken en gaan de buitenruimte bij het Alexandrium, het Schouwburgplein en de Maashaven de komende jaren een boost geven.’’

Ook de neus van Judith Bokhove (GroenLinks) krulde weer even.

‘’Er wordt geld beschikbaar gesteld voor een breder sport- en cultuuraanbod in de wijken en buurten. En niet te vergeten: Museum Boijmans van Beuningen wordt grondig gerenoveerd.’’

D66, CDA en de PvdA konden hun geluk niet op.

‘’De energietransitie is een van de belangrijkste opgaven waar Nederland voor staat. Rotterdam neemt hierin het voortouw: samen met meer dan 100 bedrijven en maatschappelijke organisaties sluiten we voor het einde van 2019 een klimaatakkoord met als doel samenwerken aan een duurzame stad. Het geld dat er voor wordt vrijgemaakt – eerst via een lening, daarna door de verkoop van Eneco – zetten we in om op weg naar de eerste aardgasvrije wijken.’’

Het was het linkse moment suprême, maar ook de VVD was er zichtbaar happy mee. 

Nu de financiële tegenslagen nog compenseren: https://dagblad010.nl/Algemeen/rotterdam-leent-68-mio-voor-energietransitie


 

 


Foto: Gemeente Rotterdam/Gerhard van Roon