Dagblad010 | Wiebes: risico aan sluiting kolencentrales

Wiebes: risico aan sluiting kolencentrales

mainImage

Aan de wens van onder anderen GroenLinks om eind dit jaar nog drie kolencentrales te sluiten, kleven risico's voor de leveringszekerheid van stroom. Het is ook maar de vraag of de voorgespiegelde afname van de uitstoot van broeikasgassen wel echt wordt gehaald. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

Onderzoekers van CE Delft stelden vorige maand dat het haalbaar is om nog drie kolencentrales te sluiten, bovenop de al aangekondigde sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam per 1 januari 2020. Gascentrales die nu nog buiten gebruik zijn, zouden voor vervangende capaciteit kunnen zorgen. Per saldo zou de CO2-uitstoot in Nederland met 9 megaton dalen.

Wiebes wijst er evenwel op dat zeker de helft van die besparing teniet wordt gedaan door een hogere uitstoot in andere landen. Bovendien betwijfelt hij of het mogelijk is gascentrales zo snel te heropenen, en of dat dan economisch rendabel is. Als heropening niet lukt dan lekt een nog groter deel van de CO2-afname weg naar het buitenland, waarschuwt de bewindsman bovendien.

Nog deze maand wordt uitsluitsel verwacht over de klimaatplannen van het kabinet voor zowel de lange als de korte termijn. Doel is de CO2-uitstoot in 2030 met bijna de helft te hebben verminderd ten opzichte van 1990, en in 2050 zelfs met 95 procent. Volgend jaar moet al een afname van 25 procent zijn bereikt om te voldoen aan rechterlijke uitspraken in de zogenoemde Urgenda-zaak.

Om dat doel voor 2020 te halen zijn aanvullende maatregelen nodig en daarbij zou sluiting van extra kolencentrales kunnen helpen. Greenpeace vindt dat Wiebes daarmee beter "zo snel mogelijk aan de slag" kan gaan, in plaats van twijfel te zaaien over de effectiviteit. "De klimaatcrisis laat ons geen tijd meer om te treuzelen", aldus de milieuorganisatie.

 


Foto: ANP