Dagblad010 | Afrikaanderwijk doet het beter

Afrikaanderwijk doet het beter

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Steeds meer mensen uit andere delen van Rotterdam en randgemeenten kopen een huis kopen in de Afrikaanderwijk. ''(Nieuwe) woningen zijn hier relatief goedkoop, de wijk heeft een gunstige ligging, er komen mooie faciliteiten waaronder een nieuwe school, sporthallen en een zwembad en in de afgelopen jaren is ook de veiligheid met sprongen verbeterd. De verwachting is dat daardoor meer nieuwe mensen in de wijk komen wonen. We zijn er nog niet, het gaat beter, maar we kunnen niet achteroverleunen'', schetsen wijkmanager Taco Pennings, accounthouder Veiligheid Willem den Hollander en wijknetwerker Ton Buitendijk.

De Afrikaanderwijk is één van de wijken die op meerdere fronten in de lift zit, zo concludeerde het college van burgemeester en wethouders onlangs in het Wijkprofiel. Er blijft wel inzet nodig op specifieke onderwerpen. Zo ervaren bewoners meer stank- en geluidsoverlast en zeggen ze meer last te hebben van vandalisme.

Het is een frisse en koude dag voor deze tijd van het jaar als we een ronde maken door de Afrikaanderwijk. Op de Pretorialaan wijst Pennings naar verschillende winkels. ''Veel van deze ondernemers zijn hier de afgelopen jaren gekomen. Het gebied is ook verbeterd met meer groen en een betere bestrating.''

Buitendijk werkt hier al een jaar of twintig. ''De Afrikaanderwijk was heel gesloten, naar binnen gekeerd. Dat had ook een geografische oorzaak, omdat het in een driehoek ingeklemd ligt tussen dijken. Zeven jaar geleden is de Brede Hilledijk doorgebroken en is er een toegangsweg aangelegd. Ruim twee jaar geleden volgde de Paul Krügerstraat.'' Pennings vult aan: ''Mensen gaan mede hierdoor meer de wijk uit en er komen meer mensen de wijk in, bijvoorbeeld om in hun pauze een broodje te kopen.''

De geslotenheid was een echt probleem. Den Hollander: ''Was er een schietincident, dan werd dat geaccepteerd. Ging je er daarna op af, dan praatten bewoners er niet over. Het was duidelijk dat we vertrouwen moesten winnen als we met de bewoners de wijk wilden verbeteren.’ Hij vervolgt: ‘We hebben nu de handen ineen geslagen. Samen met bewoners maken we plannen die de wijk beter maken. Dat doen we samen met de politie, woningcorporatie en welzijnswerk. Daarmee bouwen we een band op met de bewoners en winnen we elkaars vertrouwen.''

Naast het winnen van vertrouwen, was het ook noodzakelijk om de basis op orde te krijgen. ''De criminaliteit werd niet alleen aangepakt, we gingen meer voorlichten: geweld accepteren we niet en we kijken niet weg. Daarnaast moest de buitenruimte schoner en aantrekkelijk'', legt het drietal uit. ''Dat zijn de factoren die je het snelst op orde kunt hebben. Veel lastiger is het om op sociaal gebied de basis op orde te krijgen. Dat duurt veel langer en daar werken we aan. Want je kunt allemaal mooie geveltjes neerzetten, het gaat er vooral om wat er achter die gevels gebeurt.''

Bewoners betrekken is dan ook het sleutelwoord. ''Wij zijn niet de klassieke overheid die komt vertellen hoe de wereld in elkaar zit om vervolgens een programma uit de kast trekken en deze over de wijk uitrollen. Het gaat om luisteren, meedenken en bewonersinitiatieven ondersteunen. Zo is er in de zomer iedere week iets te doen. Er is een pleinbioscoop en zelfs een opera. Dat was een aantal jaar geleden echt ondenkbaar.''


Foto: Digitaal Dagblad