Dagblad010 | Al twee jaar in de rats om 19,2 miljoen

Al twee jaar in de rats om 19,2 miljoen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Oud-staatssecretaris van financiën Hans Kombrink, tien andere voormalige commissarissen en ex-directeuren Kempen en Van Damme van Humanitas Zorg moeten nog even geduld hebben. Of zij aansprakelijk worden gesteld voor een miljoenenstrop, die Humanitas Huisvesting van hen vergoed wil krijgen, is nu al bijna twee jaar een onbeantwoorde vraag. Inzet van de ruzie: 19,2 miljoen vermeerderd met boeterente.
De woningcorporatie Humanitas Huisvesting zit midden in de afronding van een fusie met Woonbron.
Vijf vragen aan Humanitas Huisvesting. Plus een reactie van de afdeling persvoorlichting.
1. Is er al duidelijkheid over de afloop van het geschil met (de ‘groep Kombrink’ van) Humanitas Zorg.
“Momenteel loopt er een zogenaamde ‘bindend advies’ procedure waarvan de uitkomst nog niet bekend is”.
2. Wanneer kan de fusie met Woonbron plaatsvinden?
“Stichting Humanitas Huisvesting is druk bezig om de voorgenomen fusie met Woonbron voor te bereiden”.
3. Kan de fusie ook plaatsvinden, als het geschil nog niet is beslecht?
“Stichting Humanitas Huisvesting heeft op 24 november 2017 een fusie overeenkomst gesloten met Woonbron en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Stichting Humanitas Rotterdam (Zorg) is daar geen partij in en de relatie met deze huurder is daarmee niet van invloed op de fusie”.
4. Blijft de heer Vismans ook na 22 mei directeur?
“De heer Vismans blijft directeur totdat de fusie is afgewikkeld”.
5. Zo ja, hoeveel gaat hij verdienen?
“Over de bezoldiging van medewerkers doen wij geen uitspraken. Uiteraard is deze passend binnen de normering van de Wet Normering Topinkomens”.

 


Foto: Digitaal Dagblad