Dagblad010 | Bewoners Schiebroek-Zuid 'gezellig' inpakken
mainImage

Bewoners Schiebroek-Zuid 'gezellig' inpakken

Schiebroek Zuid
21 augustus 2020, 19:50 uur
Bouw & Wonen

Vestia heeft het Haags advies- en onderzoeksbedrijf Twinstone ingeschakeld om op een ‘gezellige manier’ contact te zoeken met bewoners van Schiebroek Zuid.

In deze begin jaren ‘60 gebouwde wijk verhuurt Vestia duizend goedkope woningen. De helft daarvan zal zo goed als zeker worden gesloopt om plaats te maken voor dure woningen. De andere helft zal - voor zover Vestia het behoud daarvan haalbaar vindt - duurder worden door opknapbeurten en/of liberalisering. In november 2019 schetste wethouder Kurvers dit niet-onomstreden toekomstperspectief voor Schiebroek Zuid in een vergadering op het stadhuis. Zie en luister https://www.youtube.com/watch?v=3CmnwcFckOo

Anders dan Tweebosbuurt

Het initiatief van de Rotterdamse woningcorporatie om haar huurders in Schiebroek Zuid te laten benaderen door Twinstone wijst erop dat Vestia niet heeft gekozen voor een aanpak á la Tweebosbuurt. Daar werd de sloop in 2018 als voldongen feit gepresenteerd, zonder dat er iets 'gezelligs' aan vooraf was gegaan.

Perswoordvoerster Yvonne Buwalda over Vestia's goede bedoelingen in Schiebroek Zuid: “De koffiemiddagen zijn onderdeel van een leefbaarheidsproject in Schiebroek. Wij brengen op een gezellige manier bewoners met elkaar in contact en wij leren de bewoners zo ook beter kennen. We zijn op zoek naar buurtinitiatieven, tijdens de eerste koffiemiddagen is al een aantal leuke dingen geopperd als mogelijke initiatieven, zoals: dansworkshops, taarten bakken, ideeën voor gebruik van de binnentuin (b.v. moestuin of stadslandbouw). We zijn ook benieuwd wat de beleving van de bewoners is van hun woning en hun woonomgeving”.

Woensdag 5 augustus werd een eerste koffiemiddag gehouden.

Buwalda: “Daar kwamen negentien bewoners, en een aantal kinderen, langs voor een kopje koffie, een stukje zelfgebakken taart en een praatje. Het was heel gezellig en we vonden het een leuke opkomst zo voor de eerste keer”.

Media niet welkom

Belangstellende media, die aandacht willen besteden aan Vestia’s ‘gezellige koffiemiddagen’ in Schiebroek Zuid, zijn niet welkom. Perswoordvoerster Buwalda laat weten: “De koffiemiddagen zijn niet openbaar en zijn alleen bedoeld voor de bewoners. Zij worden daar specifiek voor uitgenodigd. Dat zijn de bewoners die gezamenlijk een binnentuin delen”.