Dagblad010 | Bouwproductie sociale woningen aan lage kant

Bouwproductie sociale woningen aan lage kant

mainImage

Exacte aantallen zijn er nog niet. Maar zo goed als zeker is de bouwproductie in Rotterdam van sociale woningen in 2018 en 2019 aan de lage kant.
Vestia heeft tot nu toe als enige grote woningcorporatie gereageerd op een verzoek om openheid te geven in het aantal nieuwe woningen. “In 2018 en in 2019 zijn/worden er geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd”, mailt communicatieadviseur Maryse Maes van Vestia.

Woonstad Rotterdam is nog aan het uitrekenen. “Ik heb de exacte aantallen nog niet, wel opgevraagd. Als het gaat om ‘echte’ nieuwbouw dan moet je even wachten tot ik de cijfers heb”, aldus woordvoerder Eric Smulders van Woonstad, begin februari.
Woonbron reageert (nog) niet op een eind januari gedaan verzoek. Of deze woningcorporatie er in 2018 nieuwe sociale woningen bij heeft gekregen? Vraagteken! Van feestelijke opleveringen was het afgelopen jaar weinig te merken.

Havensteder bouwt, naar eigen zeggen, wel sociale huurwoningen. Voor dit jaar zou dat gaan om ‘’ruim tweehonderd sociale huurwoningen’’ in projecten op Zuid. Van het merendeel van die woningen wordt de huur echter verhoogd naar ruim boven de 711 euro, als een huurder verhuist. Die ‘ruim tweehonderd’ van Havensteder tellen dus niet mee. In het Oude Noorden bouwt Havensteder 25 gasloze sociale huurwoningen, oppervlakte max. 50 m2, voor onder de 711 euro. Oplevering begin 2020.

Woningstichting Hoek van Holland, Ressort Wonen (Rozenburg) en Laurens Wonen starten de bouw van 156 senioren- en zorgwoningen, staat in hun prestatieafspraken met de gemeente.
En uit de prestatieafspraken tussen Woonstad/Stadswonen en gemeente blijkt dat deze twee corporaties minimaal 500 studenteneenheden willen realiseren.
In 2020 krijgt Zuid er De Startmotor bij: 566 jongerenwoningen in het Motorstraatgebied. De bouwer is geen corporatie.