Dagblad010 | College blijft enthousiast over Feyenoord City

College blijft enthousiast over Feyenoord City

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het College heeft de Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City (mobiliteitscontract) en de intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City vastgesteld. Dat zijn twee belangrijke overeenkomsten in de voortgang van het nieuwe stadion binnen het Feyenoord City Plan, dat overigens onder de supporters vrijwel geen draagvlak heeft.

Met de twee contracten wordt uitvoering gegeven aan een aantal voorwaarden die de gemeenteraad stelt aan de gemeentelijke miljoenen aan het project zoals dat is beschreven in de Position Paper.

Feyenoord (club en stadion) heeft samen met de gemeente gewerkt aan een mobiliteitscontract. De doelstelling is dat bezoekers op een vlotte manier het stadion kunnen bereiken en daarbij een minimale druk leggen op de omgeving.

De bedoeling is dit aan te pakken door het spreiden van bezoekers over verschillende types van vervoer, verschillende tijdstippen van reizen en gebruik van diverse routes. Voorbeelden zijn de verkoop van all-in tickets voor een stadionbezoek inclusief ov-reis en of parkeerkaart, meer bewaakte fietsenstallingen en parkeerplaatsen op afstand. Deze parkeerplaatsen worden gekoppeld aan pendelvervoer van en naar het stadion met vervoer over water en tram- en busvervoer.

Het contract ziet er op toe dat de mobiliteitsambities van Feyenoord en de gemeente worden nageleefd. Het mobiliteitscontract wordt voor de zomer door Stadion Feijenoord/Nieuw Stadion BV en de gemeente ondertekend nadat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld het contract te bespreken.
In de komende jaren zal blijken welke maatregelen goed werken en welke maatregelen vragen om bijsturing. In het contract, met een looptijd van tien jaar, is daarom afgesproken om ieder jaar een actieplan voor de eerstvolgende twee jaar vast te stellen.

Samen met Feyenoord, en in samenspraak met bewoners, ondernemers en gebiedscommissies, is gewerkt aan een brede participatievisie voor het hele gebied. Supporters zijn daar buiten gelaten.

Sociaal Economisch Programma

De gemeente Rotterdam gaat er vanuit dat Feyenoord City Rotterdammers op Zuid kansen gaat bieden op werk, onderwijs, sport en een gezonde leefstijl. Deze ingeschatte substantiële maatschappelijke meerwaarde is voor de gemeente een belangrijke reden om te faciliteren bij de uitvoering van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City.

De intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City, is de voorloper voor een basisovereenkomst. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst wordt afgesproken dat in Feyenoord City de volgende ambities worden behaald en committeren beide partijen zich aan de voor hen benoemde acties:
• Het realiseren van 15.000 nieuwe sporters wekelijks (jong en oud) in 10 jaar tijd.
• De realisatie van 1500 fte nieuwe banen gedurende bouw en exploitatie fase van Feyenoord City; hiervan is eenderde netto nieuwe banen bedoeld voor laag- en ongeschoold werk voor Rotterdammers op Zuid.
• Vanaf 2020 worden structureel 500 stageplaatsen aangeboden, erkend door opleidingen.
• Op 100 scholen (65 PO en 35 VO scholen) over een periode van 10 jaar gemeten buiten de wettelijke verplichte uren aan gymonderwijs ca.1400 extra kinderen structureel wekelijks laten sporten, die dit voorheen niet structureel wekelijks deden.
• Jaarlijks 200.000 bezoekers gebruik te laten maken van sportmogelijkheden in de publieke ruimte en zo 3600 structureel wekelijkse sporters activeren.
• De multisportclub Feyenoord wordt ontwikkeld.
• Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de Sportexperience en de invulling van Sport & Healthstyle Campus.


Foto: Digitaal Dagblad