Dagblad010 | De Brug tegen inzage in sloopsubsidies

De Brug tegen inzage in sloopsubsidies

mainImage

De Brug vindt dat ‘sloopsubsidies’ niet openbaar hoeven zijn. Huurders van Havensteder, wier belangen De Brug behartigt, blijven daardoor - langer dan nodig is - in onwetendheid over eventuele sloopplannen van hun woningen.

Een WOB-verzoek om inzage te krijgen in deze - voluit - ‘aanvragen voor vermindering verhuurderheffing, ingediend door de vier grote Rotterdamse woningcorporaties’, krijgt dan ook geen steun van voorzitter Steve Fok van De Brug. “Ik vind het niet perse in het belang van de achterban om dat verzoek te steunen”.

Een uitspraak over het WOB-verzoek heeft de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland toegezegd in deze week te zullen doen.


Door: Kees Jonker | Foto: Flickr