Dagblad010 | Dit blijft er tenslotte over van de ouwe Kuip

Dit blijft er tenslotte over van de ouwe Kuip

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Er is zoveel aandacht voor (en tevens bezwaar tegen) het mogelijke nieuwe en duur ogende Feyenoord-stadion binnen de Feyenoord-City-ontwikkeling, dat de herinrichting van De Kuip – mochten alle plannen doorgaan - zelden onder de aandacht komt. Deze artist impression geeft daarvan een even redelijk als voor velen een tragisch beeld. Het lijkt op een soort Romeins Colosseum.

Men ziet dat over grote delen de eerste ring zal worden weggehaald. Vooral aan de Maaszijde. Daar komen woningen voor in de plaats. Op sommige plekken op de eerste ring zal de doorkijk gehandhaafd blijven.

Het huidige voetbalveld wordt een indooratletiekbaan en daar rondom heen komt een buitenbaan. Die was er al trouwens voor de oorlog. De promotors van Feyenoord City spreken in dit verband over een lang gekoesterde wens van de gemeente Rotterdam. Maar dat is een verkooppraatje.

Om het publiek dichtbij de atletieksport te houden, zal aan de Olympia-zijde van De Kuip de eerste ring voor een groot deel gehandhaafd blijven. Of daarboven de tweede ring wordt afgebroken (zoals destijds in het Olympisch Stadion) vertellen de plannen niet. Ook niet of het oude eretribune (met vroeger de rode houten stoeltjes) op die eerste ring in tact blijft.

Wat dat betreft steken de details voor De Kuip schril af bij alle plannetjes voor Feyenoord City. Wat wel gehandhaafd blijft is het Feyenoord-museum, dat nog vrij nieuw is terug te vinden aan Olympia-zijde in de ruimten waar vroeger (tot 1994) tijdens de wedstrijden de EHBO standplaats had en waar het begin was van de kleedkamers.

Kenners van de nieuwe plannen vinden het vreemd dat de directie van het Feyenoord-stadion de geschiedenis niet mee willen nemen naar het nieuwe stadion in Feyenoord-City. De vraag of het nieuwe stadion ook De Kuip zal gaan heten is – vanwege alle emoties - ook nog nauwelijks aan de orde geweest.

Op de artist impression ziet men veel groen. Dat is het gebied dat nu volledig in beslag wordt genomen door parkerende auto’s en waar voorheen het trainingsveld was en nog verder terug in de geschiedenis twee velden lagen.

Wel staat er in de tot dusver summiere plannen dat in dit Kuippark ook ruimte is voor woningbouw. Als men daarmee de geplande woningen bedoelt op de eerste ring, kan het park inderdaad een frisse en groteske uitstraling krijgen. Maar als het huidige parkeerterrein ook voor een groot deel wordt vol gebouwd, behoort ook het woord Kuippark bij de reclamecampagne.

Dat geldt trouwens in alle realiteit ook voor termen en zinnen als: 1) De Kuip blijft na 80 jaar trouwe dienst behouden, 2) De Kuip krijgt een rendabel tweede leven, 3) De Kuip wordt een levendige plek voor alle Rotterdam en 4) De Kuip gaat een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

‘’Het zijn inderdaad zinnen waarbij de rillingen over je rug lopen’’, zegt Dagblad010-stadswacht drs. Sjors van Maurik. ‘’Aan de andere kant is het te prijzen dat men bij alle megalomanie De Kuip niet wil afbreken. Maar voorlopig heeft het allemaal wel een beetje de uitstraling van: een doekje voor het bloeden. Raar ook dat het museum niet meegaat. En wat gebeurt er met het Maasgebouw, dat nog maar 25 jaar oud is? Ik heb er niks over gelezen. Maak daar dan woningen van. En neem in godsnaam wel het beeld van Coen Moulijn mee.’’


Foto: Digitaal Dagblad