Dagblad010 | Een algoritme tegen woonfraude in Rotterdam?

Een algoritme tegen woonfraude in Rotterdam?

mainImage

In Rotterdam blijkt de overlast van deelplatformen – zoals AirBnB – op de woonmarkt vooralsnog mee te vallen, maar raadslid Verheij (VVD) zou niettemin graag zien dat zijn eigen woonwethouder naar het voorbeeld van Amsterdam overgaat tot het werken met een algoritme om illegale verhuur in de stad tegen te gaan.

‘’Woonfraude is een veelkoppig monster dat een beslag legt op de doorstroming van de Rotterdamse woningmarkt’’, laat hij weten, inclusief de voorbeelden: illegale onderhuur, onjuiste aantallen van aangemelde bewoners en valse inkomstenverklaringen door bemiddelingskantoren.

Deze vormen van fraude resulteren in onrechtmatige zelfverrijking voor de fraudeurs ‘’en met de toenemende druk op de woningmarkt ervaren steeds meer Rotterdammers de gevolgen van woonfraude. Vooral de gewone woningzoekende, die een normaal huisje in zijn of haar geliefde stad zoekt en zich netjes aan de regels houdt, wordt hier de dupe van.’’

Het nieuwe algoritme, dat men dus ook in Amsterdam gaat gebruiken, zou de opsporing in minder dan een seconde kunnen doen, zegt Verheij.