Dagblad010 | Er komt verbod op gas in nieuwbouw

Er komt verbod op gas in nieuwbouw

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

 

De verplichte aardgasaansluiting van nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli, stelt Ferdi Licher, programmadirecteur bouwen en energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Vanaf deze zomer wil hij de gasaansluitplicht schrappen uit het Bouwbesluit.

Licher maakte dit bekend op het congres Aardgasvrije nieuwbouw, dat georganiseerd werd door het Lente-akkoord. Volgens hem komt het vervallen van de aansluitplicht in de praktijk neer op een verbod op een aardgasaansluiting voor nieuwbouwwoningen. Licher: “Het kabinet heeft gezegd dat vanaf 2021 50.000 woningen in de bestaande bouw aardgasvrij moeten worden en de nieuwbouw 100 procent aardgasvrij is. Dat moeten we nu gaan organiseren.”

Vorige maand werd bekend dat er € 12,8 mln extra innovatiesubsidie beschikbaar komt voor de ontwikkeling van prototypen van innovatieve producten die de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving versnellen.

Niet alleen nieuwbouw, maar ook in de bestaande bouw is een verduurzamingsslag nodig. “In de bestaande bouw moeten we echt slagen gaan maken”, zegt Roelof Potters, general manager van Alliander DGO tegen duurzaambedrijfsleven.nl.

De vraag is wel in hoeverre er bij reeds in gang gezette nieuwbouwprojecten in Rotterdam rekening is gehouden met het gas-einde-tijdperk.


Foto: Digitaal Dagblad