Dagblad010 | Geen paniek over publicatie bod Havensteder

Geen paniek over publicatie bod Havensteder

mainImage
Inzet: Kees Jonker

De op stapel staande openbaarmaking van het drie jaar oude bod van Havensteder voor de prestatieafspraken 2017 leidt vooralsnog niet tot protesten. Zowel de woningcorporatie als haar huurdersorganisatie De Brug heeft tot nog toe geen gebruik van de mogelijkheid om te voorkomen dat het ‘werkdocument dd. 12 september 2016’ openbaar wordt gemaakt.

Journalist en SP’er Kees Jonker kondigde vorige week aan dat hij komende vrijdag het stuk zal publiceren op zijn even spraakmakende als onthullende kjonker.blogspot.nl. Ook op de site van de SP Rotterdam en in Dagblad010 zal de bieding van Havensteder overmorgen verschijnen.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam zijn van mening dat ‘het vrijgeven van het bod openbaarmaking niet opweegt tegen de economische- en financiële belangen van de gemeente en kan de gemeente en ook derden onevenredig benadelen, hetgeen niet opweegt tegen het openbaar maken van de documenten voor eenieder’. Dat standpunt nam het college in mei van dit jaar in in een door Jonker ingediend WOB-verzoek.

Jonker, die al sinds 2015 door Havensteder wordt beschouwd als persona non grata, is het niet eens met burgemeester Aboutaleb. Dat biedingen van corporaties niet openbaar mogen zijn, benadeelt de huurders, is Jonkers opvatting. “Het is vreemd dat zo’n oud stuk als het bod 2017 van Havensteder niet mag worden ingezien. Het zou juist wenselijk als elk bod van elke corporatie openbaar mag zijn. Dus ook de meest recente biedingen, op basis waarvan corporaties, huurdersorganisaties en gemeente de komende maanden onderhandelen om te komen tot de prestatieafspraken voor de komende jaren.”, aldus Jonker.