Dagblad010 | Geen woningbouw op bedrijfsterreinen

Geen woningbouw op bedrijfsterreinen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaarBedrijventerreinen zijn er voor bedrijven en niet voor woningbouw. Dat is de boodschap van VNO-NCW West die samen met bedrijvenverenigingen een lobby is begonnen 'voor het behoud van bedrijfsterreinen en de maakindustrie'. Provincies moeten van de ondernemersorganisatie meer regie nemen.
De provincies moeten de komende jaren het tekort aan nieuwbouwwoningen proberen in te lopen. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) tekende afgelopen woensdag samen met provincies, marktpartijen en corporaties de Nationale Woonagenda. De afspraken moeten ertoe leiden dat er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen worden gebouwd. In 2025 moeten er ruim 700.000 woningen zijn bijgekomen.

''We steunen deze opgave van harte, want woningbouw heeft ook grote economische waarde'', zegt Bert Mooren, directeur van VNO-NCW West. ''Maar we moeten wonen en werken wel uit elkaar houden'', voegt hij toe. ''Veel overheden projecteren de woningbouwplannen op bedrijfsterreinen en hebben nauwelijks nagedacht over de economische waarde van de terreinen.''

Voorbeelden daarvan is Schieoevers waar ondernemers volgens Mooren zeer ongerust zijn over woningbouwplannen. Volgens de ondernemersorganisatie is ruim 30 procent van de banen in Nederland op bedrijfsterreinen te vinden. ''Bovendien zijn de terreinen heel belangrijk voor de werkgelegenheid voor lager opgeleiden'', aldus Mooren. Zijn ondernemersnetwerk wil dat de provincie Zuid Holland de regie op zich nemen van de woningbouwopgave. ''We gaan ze hierop aanspreken. En we dringen aan op economische effectrapportages en het vrijwaren van belangrijke bedrijventerreinen.''


Foto: Digitaal Dagblad