Dagblad010 | Gemeente koopt het oude politiebureau

Gemeente koopt het oude politiebureau

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De gemeente gaat de grond en het ouwe politiegebouw aan het Eendrachtplein kopen van de Nationale Politie. Het voorkomt hiermee dat het pand in handen van particulieren valt. het kan op die manier ook maatschappelijk gebruikt blijven worden. Het vooroorlogse gebouw - dat in mei 1940 net op de brandgrens stond - wordt nu sinds 2016 verhuurd aan Heilige Boontjes B.V., die ex-gedetineerden helpt aan een entree tot de arbeidsmarkt met het oog op het voorkomen van recidive. De ex-gedetineerden worden in het voormalige politiebureau ingezet bij de verkoop van koffie.

Naast de locatie Eendrachtsplein heeft Heilige Boontjes BV ook een vestiging aan het Burgemeester Meineszplein 19 te Rotterdam-Delfshaven. De verkoop van koffie is op beide locaties het middel om op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier een maatschappelijk doel na te streven.

De gemeente Rotterdam heeft een 1e recht om het eigendom van de grond en pand van de Politie aan te kopen. De politie is bereid om het voormalige politiebureau aan de gemeente te verkopen voor een bedrag dat onder haar vraagprijs ligt, mits wordt voorkomen dat er in de komende 10 jaar met het pand speculatiewinsten worden gerealiseerd. Door de grond in erfpacht uit te geven, in plaats van eigendom, kan deze voorwaarde het beste worden geborgd.


Foto: Digitaal Dagblad