Dagblad010 | ''Gemeenteraad verkeerd voorgelicht''

''Gemeenteraad verkeerd voorgelicht''

mainImage
De gerenoveerde Kuip zoals de architecten van Reddekuip die tekenden

De denktank Stadion op Zuid – voorstanders van behoud van de Kuip door middel van renovatie – zegt dat dat de gemeenteraad niet goed is geïnformeerd over de voortgang van Feyenoord City.

Dat standpunt heeft Stadion op Zuid woensdagmiddag naar buiten gebracht naar aanleiding van stukken die dit kennislaboratorium in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) in handen zegt te hebben gekregen.

Op basis van deze stukken schijnen grote vraagtekens gezet te kunnen worden bij de technische haalbaarheid van het stadionplan van Feyenoord City. Bovendien neemt Stadion op Zuid fors afstand van de door de N.V. Stadion verstrekte informatie over de grondverwerving van het gebied. ‘’Onjuist’’, laat men weten.

‘’Feyenoord City wil doen geloven dat de locatiekeuze een zorgvuldig proces heeft doorlopen .De gekozen locatie mag volgens Feyenoord City dan ‘markant’ zijn, maar óók uitermate complex. Voor de locatie moet niet alleen grond verworven worden en bedrijven worden uitgekocht, ook de inpassing geeft problemen. Zo moeten de architecten van het stadion rekeninghouden met de invloeden van en op het spoor, de vaarweg, een radarpost, de primaire waterkering en een waterleiding’’, aldus het nieuwste rapport van Stadion op Zuid.

Juist vanwege de complexiteit is de nu gekozen locatie in 2006 als eerste afgevallen na een door de gemeente Rotterdam uitgevoerde locatiestudie voor een stadion in het kader van het Stadionpark.

Lichtzinnig

Vorig jaar al wees Bewonerscommissie De Veranda op de gevolgen van bouwen in de Maas voor de scheepvaart en de vaargeul in de rivier. ‘’Volgens Feyenoord City was er geen vuiltje aan de lucht.
De invloed van de locatiekeuze op de waterleiding gaf eerder al veel gedoe met Evides, waarbij Feyenoord City zich te rijk rekende omdat zij verwachtte dat de Rotterdamse belastingbetaler zou opdraaien voor de kosten van de verlegging.’’

Ook zegt Stadion op Zuid dat Feyenoord City gewaarschuwd is in de zienswijzen die ingediend zijn voor de startnotitie Milieu Effect Rapportage (MER). ‘’Met deze waarschuwingen wordt door Feyenoord City veel te lichtzinnig omgegaan.’’

Voortgangsrapportage

Volgens Stadion Zuid heeft Feyenoord City de laatste maanden vooral goed nieuws gepubliceerd over verwerving van de private gronden. Maar de verwerving van de Rijksgronden blijft evenwel ongenoemd, getuige de volgende zinnen in de jongste voortgangsrapportage: “De uitgangspunten dat uitgifte in erfpacht conform de gemeentelijke regels moet gebeuren, binnen de AV en dat financiers de waterval onderschrijven, zijn onveranderd. (…) Het is niet geheel zeker of het Rijk bereid is het deel van de Maas dat nodig is voor de bouw van het stadion, wil verkopen. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij de raad informeren.”

Hiermee stelt Stadion Zuid vast dat het nog helemaal niet zeker is of die Rijksgronden zullen worden verworven. Waarom Feyenoord City’s voortgangsrapportage aan de gemeenteraad toch zo groen kleurt, is Stadion op Zuid een raadsel.

Achterhouden van informatie

Feyenoord City deed in eerste instantie een poging publicatie van de stukken die Stadion op Zuid nu openbaar maakt, te voorkomen. Waarschijnlijk omdat de situatie helemaal niet zo rooskleurig is als Feyenoord City de gemeenteraad al die tijd voorspiegelt. De technische haalbaarheid van het stadionplan is verre van zeker. De knelpunten zullen moeten zijn opgelost voor de omgevingsvergunning kan worden verleend. Een realistische voortgangsrapportage zou volgens Stadion op Zuid minimaal oranjerood moeten zijn.

Achter de schermen

Uit WOB-stukken blijkt dat Feyenoord City te kampen heeft met een grote complexiteit aan vraagstukken bij Rijkswaterstaat, aldus Stadion op Zuid in zijn vanmiddag samengestelde rapport. Knelpunten die de revue passeren zijn:
– grondverwerving van Rijkswaterstaat,
– watercompensatie,
– een aanvaarbeveiliging die niet past,
– een radarpost die verplaatst moet worden,
– de impact op de waterleidingen van Evides (zinkerpakket).

Op 16 mei komt het onderwerp Feyenoord City weer ter sprake in de vergadering van de gemeenteraad. ‘’We hopen op kritische vragen van de raadsleden’’, aldus het comité Stadion op Zuid.
Vorige week hebben de architecten van Reddekuip zowel met Feyenoord-directeur Jan de Jong sprak alsmede met de beleidsvoerders van de N.V. Stadion die Feyenoord City uitvoeren gesproken. Zij waren na de eerste stoelendanks om renovatie nooit meer gehoord toen BAM afhaakte. Het grondige renovatieplan van Reddekuip zou ongeveer 200 miljoen kosten en tilt De Kuip naar drie ringen. 

 


 


Foto: Reddekuip