Dagblad010 | Groot deel 2e Carnissestraat gaat plat

Groot deel 2e Carnissestraat gaat plat

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De sloop van een deel van de woningen aan de in ongerede geraakte 2e Carnissestraat op Zuid gaat door.
Ook – als het nodig is – de onteigening van de panden die geen eigendom zijn van de gemeente Rotterdam.

Het gaat in totaal om zestien panden (huisnummers 4 t/m 34) in het kader van de aanpak Oud Carnisse, dat onderdeel uitmaakt van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Negen panden zijn inmiddels aangekocht door de gemeente en de buurtsupermarkt is verplaatst. Met de eigenaren van de overige panden is de gemeente in gesprek.

De klachten in de 2e Carnissestraat gaan over leefbaarheid en variëren van meldingen van ongedierte tot vermoedens van gekraakte panden en woonoverlast. De panden die eigendom zijn van de gemeente zijn gecontroleerd om zeker te zijn dat ze goed dicht zitten. Dat blijkt het geval. In de panden die in eigendom zijn van de gemeente is geen illegale bewoning geconstateerd. Ongedierte evenmin.

Voor een aantrekkelijker woonmilieu in Carnisse is het volgens bouwwethouder Simons belangrijk om over te gaan tot sloop en nieuwbouw. Het minnelijke verwervingstraject van de panden is al gaande. Omdat het er naar uitziet dat de gemeente niet alle panden via minnelijke weg kan verwerven is parallel hieraan de voorbereiding van onteigening gestart.


Foto: Digitaal Dagblad