Dagblad010 | Havenstederfraude: één uur taakstraf á €40.475

Havenstederfraude: één uur taakstraf á €40.475

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Volgens de Rotterdamse rechtbank is het een feit dat oud-corporatiedirecteur Henk S. ‘op indirecte wijze ruim €8.500.000 heeft ontvangen van wederpartijen van Havensteder, welk geld – in ieder geval in de meeste gevallen – afkomstig is uit de transacties met Havensteder’.
De rechtbank voegt daaraan toe ‘dat niet valt niet in te zien dat dit geld niet – geheel of grotendeels – ten goede hadden kunnen komen aan Havensteder’.
Het gerechtshof veroordeelde de in Maasland woonachtige man gisteren tot een taakstraf van 210 uur. Omgerekend is dat dus (8,5 miljoen gedeeld door 210 is) 40.475 euro per uur.
Op Twitter is het ongenoegen over de milde straf voor S. groot. Telegraafjournalist Bart Mos twittert kort maar krachtig: “Schandalig”.
“Misdaad loont”, aldus Gerard Erents, commissaris van de benadeelde Rotterdamse woningcorporatie.
In bovengenoemde rekensom is nog geen eens meegenomen dat S. ook 125.000 euro opstreek door valsheid in geschrifte. En bovendien een belastingfraude van ruim zeven ton pleegde. Dat meegerekend zou men op 44 mille per uur zijn uitgekomen.


Foto: Digitaal Dagblad