Dagblad010 | Huurders hebben recht om sloop te weten

Huurders hebben recht om sloop te weten

mainImage

Leefbaar Rotterdam vindt dat huurders mogen weten of hun verhuurder een ‘sloopsubsidie’ heeft aangevraagd voor het slopen van hun woningen. De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zou inzage moeten geven in de door de grote vier woningcorporaties aangevraagde vermindering verhuurdersheffing, aldus Leefbaar-raadslid Maarten Struijvenberg.

“Ter voorkoming van investeringen door huurders, die dan achteraf onnodig/onwenselijk blijken te zijn geweest, lijkt me dat prima”, is de opvatting van Struijvenberg.

De RVO maakt binnenkort bekend of de ‘sloopsubsidies’ openbaar zijn.

In november 2018 kreeg de RVO een WOB-verzoek om het huurders van Woonstad, Havensteder, Woonbron en Vestia mogelijk te maken te weten te komen of hun corporatie sloopplannen heeft met hun woningen. De vier corporaties verzetten zich tegen openbaarmaking van hun bedoelingen.