Dagblad010 | Huurders van Havensteder zijn niet meer boos

Huurders van Havensteder zijn niet meer boos

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het conflict tussen de Huurdersalliantie De Brug en Havensteder is bijgelegd. Na zo'n drie maanden is de strijdbijl weer begraven.
In maart schortte de officiële vertegenwoordiger van de 45.000 huurders van Havensteder het overleg met de Rotterdamse woningcorporatie op. De Brug was boos vanwege de te forse huurverhogingen, die Havensteder haar huurders aanzegt. Bovendien was men het zat dat de corporatie veel tijd en energie steekt in het bouwen van woningen in het duurdere segment.
De per 1 juli vertrekkende De Brug-voorzitter Wim Martens gaf daarop in een gekwalificeerd advies dd. 4 maart een toelichting. "Wij vinden dat op deze manier teveel geld, bestemd voor de kerntaak naar het verkeerde segment gaat. In overeenstemming met de Woningwet vinden wij dit een taak voor marktpartijen, niet voor de corporaties. E.e.a. betekent dat ook de laagste inkomens middelen moeten opbrengen voor het realiseren van woningen waarvoor zij nooit in aanmerking zullen komen. Dit is volledig in strijd met het beginsel dat achter het ontstaan van woningbouwcorporaties staat".
Op de website van de huurdersalliantie staat sinds een week een bericht dat 'De Brug en Havensteder hebben besloten de draad weer voorzichtig op te pakken'. "Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet. Er zijn een aantal indringende gesprekken gevoerd tussen het bestuur van De Brug en de directie van Havensteder".
De verzoening tussen Havensteder-directeur Hedy van den Berk en het bestuur van De Brug biedt de huurders weer het perspectief dat De Brug hun belangen goed kan behartigen. In hoeverre de kritiek van de huurdersalliantie in de toekomst zal leiden tot een milder en socialer beleid van Havensteder is vooralsnog niet duidelijk.
Als opvolger voor Martens is de huidige vice-voorzitter Steve Fok in beeld om 'eerste man' van De Brug te worden.


Foto: Digitaal Dagblad