Dagblad010 | Huurdersraad Vestia tegen verhoging

Huurdersraad Vestia tegen verhoging

mainImage

De Huurdersraad Vestia is tegen het extra verhogen van de huren met 0,5 procent voor huurders in Rotterdam, Den Haag en Delft. Woningcorporatie Vestia wil haar huurders in deze drie gemeenten in 2021 en 2022 dit extra halve procent in rekening brengen. Het voornemen maakt deel uit van het onlangs verschenen, zogenoemde Verbeterplan. In dat plan van Vestia-directeur Arjan Schakenbos staat hoe de corporatie haar financiële positie de komende jaren moet gaan verbeteren. 

De huurdersraad, die de belangen van alle 65.000 Vestia-huurders behartigt, ziet niets in het extra belasten van de huurders. “Wij gaan niet akkoord met de huurverhoging. De prestatieafspraken - waarin dit punt terugkomt - staan daardoor op scherp”, aldus beleidsmedewerker Rudy Wildeman van de huurdersraad. 

Over de prestatieafspraken, in Rotterdam voor 2020 en 2021, wordt dezer dagen onderhandeld. Dat gebeurt achter gesloten deuren. Aan tafel zitten daarbij de wethouders van de betrokken gemeenten, de huurdersraad en Vestia zelf. 

In Rotterdam heeft wethouder Bas Kurvers al laten doorschemeren dat hij geen moeite heeft met dat extra halve procentje in 2021 en 2022. De houding van Rotterdam betekent dat de huurdersraad alleen staat in zijn protest tegen de extra huurverhoging. Onbekend is in hoeverre de huurdersraad wel steun krijgt van gemeenten Delft en Den Haag in zijn pogingen om die ongewenste huurverhoging tegen te houden. 

De SP is het eens met de Huurdersraad Vestia, dat het absurd is dat huurders een extra offer moeten betalen voor het oplossen van problemen, die een gevolg zijn van de derivatenaffaire, die in 2012 aan het licht kwam. Volgens de SP heeft Vestia haar huurders al meer dan genoeg geslachtofferd voor de nasleep van die derivatenhandel.