Dagblad010 | HuurKoop-idee van Nida: lucht of een gift

HuurKoop-idee van Nida: lucht of een gift

mainImage

De fracties NIDA Rotterdam en Den Haag dienen donderdag een initiatiefvoorstel om een nieuwe HuurKoop-variant mogelijk te maken. De schuldvrije koopvorm biedt in de ogen van de islampartij een nieuwe oplossingsrichting voor verschillende uitdagingen op de woningmarkt.

Met HuurKoop3.0 is er sprake van een gedeeld eigenaarschap van de woning tussen huurkoper en huurverkoper. De huurkoper bouwt gedurende de looptijd geleidelijk zijn aandeel op in de woning en betaalt daarnaast huur aan de huurverkoper. Eventuele risico’s en winst (bij een tussentijdse verkoop) worden naar rato op basis van de aandelenverdeling tussen huurkoper en huurverkoper verdeeld.

‘’Kansloos’’, zeggen experts. ‘’Vanaf de beginjaren zeventig is huizenbezit een winstgevende zaak geweest. Met uitzondering van enkele crisistermijnen, zoals rond 1983 en tijdens de bankencrisis, maar toen bewoog niemand: geen huis werd gekocht of verkocht. Dus stapt geen verkoper van onroerend goed in de HuurKoop-variant, want dat kost de verkopers alleen maar geld. Het is een luchtballon. Tenzij de gemeente deze woningen gaat verkopen, maar dan wordt het een gift.’’

“De politieke discussie over de woningmarkt beperkt zich vooralsnog vooral tot het aantal type woningen dat bijgebouwd of juist gesloopt zou moeten worden. Met een nieuwe, laagdrempelige, schuldenvrije manier van kopen bieden we een nieuwe oplossingsrichting voor krapte op de woningmarkt, het tegengaan van schulden en het stimuleren van woningbezit,” aldus Nida.

‘Veel mensen vallen nu door de beperkte huur- en koopmogelijkheden tussen wal en schip. Een grote groep komt niet in aanmerking voor een reguliere hypotheek, maar wil wel graag een huis kopen. Zoals mensen die vanuit levensovertuiging geen hoge schuld en rente betalen, maar ook ZZP-ers, flexwerkers en velen die te veel verdienen voor sociale huur en te weinig voor de vrije sector of een risicovolle hypotheek. Met de zogenoemde HuurKoop3.0-variant die NIDA voorstelt kunnen mensen schuldenvrij, rentevrij en met beperkt risico geleidelijk woningbezit opbouwen.’’

 


Foto: Digitaal Dagblad