Dagblad010 | Laurens Wonen in opspraak

Laurens Wonen in opspraak

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

door Kees Jonker

Er doet zich een hachelijke situatie voor bij Laurens Wonen. Dat blijkt uit de op 2 mei verschenen oordeelsbrief 2018 over deze Rotterdamse woningcorporatie.

Minister Kajsa Ollongren meldt daarin dat alle besluiten, die Laurens Wonen na 2016 nam, ‘door de niet-rechtmatige benoeming (van RvC-voorzitter Teun van den Akker, red.) wellicht niet rechtmatig zijn’. 

Van den Akker had in 2017 moeten worden herbenoemd. Maar Laurens Wonen verzuimde dit te doen. De Raad van Commissarissen heeft derhalve een op onrechtmatige basis zittende voorzitter.

De RvC - naast Van den Akker bestaande uit de in maart 2017 aangetreden Hugo Hollander en Paul Rutte - kan alleen besluiten nemen als er drie leden zijn. De ‘wellicht niet-rechtmatige’ status van Van den Akker kan derhalve alle besluiten vanaf 2017 van Laurens Wonen in gevaar brengen.

De Autoriteit Woningcorporaties van Ollongren schrijft in de oordeelsbrief nog meer wetenswaardigheden over Van den Akker. De voormalige ziekenhuis-bestuurder werd in 2013 in commissaris bij zowel Laurens Wonen als Laurens Zorg. De samenwerking van deze twee werd in 2016 beëindigd. Er kwamen twee aparte, strikt gescheiden RvC’s. Althans, dat was de bedoeling.

Volgens de AW is Van den Akker ‘vanaf 2016 geen RvC-lid meer van Laurens Zorg’. In de jaarverslagen van Laurens Zorg staat echter dat Van den Akker nog steeds commissaris is. In 2019 loopt zijn van 2013 daterende benoeming af.
Voor zover bekend ontvangt Van den Akker van Laurens Wonen een jaarlijkse vergoeding van ruim 10.000 euro. Voor zijn - volgens de AW niet bestaande - commissariaat bij Laurens Zorg krijgt hij zo’n 9000 euro.

Net als het nog steeds niet uitgeprocedeerde geschil rond de ontvlechting van Humanitas Huisvesting en Humanitas Zorg is er bij Laurens Wonen nog volop onduidelijkheid over een goede financiële afrekening met Laurens Zorg. Ollongren: “Ik verzocht u eerder om mij uiterlijk 15 maart te informeren over de financiële consequenties van het beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst met Laurens Zorg. Ondanks mijn herhaalde verzoeken ontving ik die informatie tot op heden niet. U ontvangt hierover een separate brief”.


Foto: Digitaal Dagblad